VELKÉ VARHANY
Proč (ještě) velké varhany
Projekt
Aktuality o stavbě
Jak můžete přispět
Donátoři
Partneři
Finanční prostředky
Související akce
CHÓROVÉ VARHANY
Proč (nejprve) chórové varhany
Projekt a realizace
Varhany již hrají
Donátoři
Archiv nahrávek
MATICE SVATOHORSKÁ
Z historie
Současnost
JAK SE STAVÍ VARHANY
Varhany v historii
Vnitřní stavba nástroje
Varhanář Vladimír Šlajch
Pohled do varhanářské dílny
OSTATNÍ
Fotogalerie
Odkazy
Kontakty
Ke stažení
Svatá Hora Tudy na Svatou Horu Autory těchto stránek jsou
Míla Šmolíková a Pavel Šmolík
a
Miroslav Zelenka.
Fotogalerie vytvořena
pomocí PhoBu.
Počet přístupů na stránku:
[CNW:Counter]

Související akce

Ivan Fuksa zaštiťuje každoročně Benefiční koncerty pro svatohorské varhany

Benefiční předvánoční koncert 19. 12. od 19:00 v bazilice - pořádá Ivan Fuksa ve spolupráci s Maticí Svatohorskou

Míla Šmolíková, Ivan Fuksa

Vratislav Kříž, Vladimír Rejlek a Josef Popelka koncertovali pro svatohorské varhany

Svým benefičním koncertem, který se konal v pátek 4. dubna 2014 ve svatohorské bazilice, podpořili stavbu velkých varhan pro Svatou Horu sólisté Národního divadla Vratislav Kříž (baryton) a Vladimír Rejlek (trubka) a varhaník Josef Popelka. Koncert byl uspořádán ve spolupráci s panem Ivanem Fuksou. Bazilikou zazněla díla Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händela, Bedřicha Smetany a dalších. Na závěr koncertu byla představena „Adopce varhanních píšťal“ . Veškerý výtěžek koncertu ve výši 14.100,- Kč je určen na dokončení stavby svatohorských varhan.

Děkujeme všem, kteří staví s námi varhany pro Svatou Horu!

Josef Popelka, Vratislav Kříž a Vladimír Rejlek

Adventní benefiční koncert pro svatohorské varhany

V pátek 13. prosince 2013 v 19 hodin se ve svatohorské bazilice konal adventní benefiční koncert „Ave Maria“ na podporu stavby velkých varhan pro Svatou Horu v podání sólistů Národního divadla Vratislava Kříže (baryton) a Vladimíra Rejlka (trubka) , na chórové varhany hrál Josef Popelka. Koncert byl uspořádán ve spolupráci s panem Ivanem Fuksou. Mezi posluchači byl také varhanář Vladimír Šlajch, v jehož dílně se varhany staví. Na závěr bohatého programu, na němž byla díla Georga Friedricha Händela, Franze Schuberta, Antonína Dvořáka a dalších, se za doprovodu trubky a varhan hlas Vratislava Kříže spojil ve sbor s posluchači, kteří společně zazpívali několik slok adventního zpěvu „Z nebe posel vychází“. Výtěžek vstupného ve výši 18.000 Kč je určen na stavbu velkých varhan pro Svatou Horu.

Děkujeme všem, kteří staví s námi varhany pro Svatou Horu!

Trojice umělců při potlesku

Stavba varhan oceněna

V rámci soutěže veřejných sbírek na památky pořádané Institutem pro památky a kulturu o.p.s. byl projekt stavby varhan pro Svatou Horu oceněn 1. místem v kategorii Nejlépe prezentovaná veřejná sbírka v roce 2013 a zároveň 3. místem v kategorii Finančně nejúspěšnější sbírka v roce 2012.

Oficiální vyhlášení a slavnostní předání ocenění se uskutečnilo v úterý 17. září 2013 v 18.30 hodin v refektáři kláštera dominikánů v Praze. Zástupci Matice Svatohorské převzali ceny, které považují za povzbuzení do dalšího úsilí v dokončení stavby varhan pro Svatou Horu, z rukou generální ředitelky Národního památkového ústavu Naděždy Goryczkové a ředitele Institutu pro památky a kulturu Aleše Kozáka.

Rozhovor o nejlépe prezentované veřejné sbírce v roce 2013

Z předání ocenění

Z předání ocenění

Benefiční koncert Pavla Šmolíka na podporu svatohorských varhan

V neděli 1. září 2013 v 18.00 hodin se ve svatohorské bazilice uskutečnil benefiční koncert na podporu stavby velkých varhan pro Svatou Horu v podání odstupujícího svatohorského regenschoriho a varhaníka Pavla Šmolíka, který přednesl program složený z hudby starých mistrů a varhanní improvizace na mariánské písně. Výtěžek dobrovolného vstupného ve výši 17.000,- Kč je určen na stavbu svatohorských varhan.

Děkujeme Pavlu Šmolíkovi za jeho působení na Svaté Hoře, zvláště za jeho dvanáctiletou péči o zajištění jak liturgické, tak koncertní hudby vysoké úrovně odpovídající důležitosti a významu tohoto poutního místa, a v neposlední řadě za jeho dosavadní nasazení v úsilí o dokončení stavby varhan pro kůr svatohorské baziliky.

Fotogalerie z benefičního koncertu

Varhaník Pavel Šmolík

Benefiční koncert Středočeské mezinárodní pěvecké dílny 2013

V pátek 12. července 2013 od 18.30 hodin se v bazilice na Svaté Hoře konal benefiční koncert na podporu stavby nových velkých varhan pro Svatou Horu, tentokrát v podání účastníků Středočeské mezinárodní pěvecké dílny 2013. Výtěžek dobrovolného vstupného je určen na podporu stavby velkých varhan pro Svatou Horu.

Z koncertu Středočeské mezinárodní pěvecké dílny na Svaté Hoře v roce 2012

Z koncertu Středočeské mezinárodní pěvecké dílny na Svaté Hoře v roce 2012

Alžběta Poláčková, Vratislav Kříž a Přemysl Kšica koncertovali na Svaté Hoře

Svým benefičním koncertem, který se konal ve čtvrtek 23. května 2013 v bazilice na Svaté Hoře, podpořili stavbu velkých varhan pro Svatou Horu sólisté Národního divadla Alžběta Poláčková (soprán) a Vratislav Kříž (baryton) a varhaník Přemysl Kšica. Veškerý výtěžek koncertu ve výši 15.750,- Kč je určen na dokončení stavby svatohorských varhan.

Děkujeme všem umělcům, kteří svou beneficí podpořili stavbu varhan, děkujeme panu Ivanu Fuksovi, pod jehož záštitou se koncert konal, děkujeme posluchačům za jejich přízeň, děkujeme těm, kteří jakýmkoli způsobem přispěli k uskutečnění koncertu, a v neposlední řadě děkujeme všem dárcům a příznivcům stavby varhan pro Svatou Horu.

Fotogalerie z benefičního koncertu

Přídavek: duet Vratislava Kříže a Alžběty Poláčkové

Prezentace projektu stavby varhan pro Svatou Horu na Miniveletrhu poutních míst v Kroměříži

V rámci Příbramské svatohorské šalmaje, která se konala v sobotu 17. září 2011 na náměstí před Svatou Horou, proběhla v 11.30 a 18.00 hodin charitativní akce na podporu stavby varhan pro Svatou Horu prostřednictvím odeslání dárcovské SMS (DMS SVATAHORA na číslo 87 777). Na stavbu varhan bylo v rámci této akce odesláno celkem 20 DMS.

U stánku Matice Svatohorské se návštěvníci Šalmaje mohli po celý den informovat o projektu stavby velkých varhan.

Varhany pro Svatou Horu v Toulavé kameře

Česká televize odvysílala v neděli 17. března 2013 v programu Toulavá kamera reportáž s varhanářem Vladimírem Šlajchem, kromě jiného také o velkých varhanách pro Svatou Horu. Reportáž je ke zhlédnutí zde.

Předvánoční benefiční koncert se sólisty Národního divadla

Svým benefičním koncertem, který se konal ve středu 12. prosince 2012 v bazilice na Svaté Hoře, podpořili stavbu velkých varhan pro Svatou Horu sólisté Národního divadla Vratislav Kříž (baryton) a Vladimír Rejlek (trubka). Na varhany je doprovodil Josef Popelka. Veškerý výtěžek koncertu ve výši 18.500,- Kč je určen na dokončení svatohorských varhan.

Děkujeme všem umělcům, kteří svou beneficí podpořili stavbu varhan, děkujeme panu Ivanu Fuksovi, pod jehož záštitou se koncert konal, děkujeme posluchačům za jejich přízeň, děkujeme těm, kteří jakýmkoli způsobem přispěli k uskutečnění koncertu, a v neposlední řadě děkujeme všem dárcům a příznivcům stavby varhan pro Svatou Horu.

Fotogalerie z benefičního koncertu

Vratislav Kříž zpívající

Ocenění dárců v rámci Výroční schůze Matice Svatohorské

V sobotu 26. května 2012 se na Svaté Hoře konala pouť Matice Svatohorské. Byla zahájena mší svatou v 10 hodin v bazilice, které předsedal Mons. Michael Slavík, generální vikář pražské arcidiecéze. Po ní následovala Výroční členská schůze, během níž byla dárcům předána poděkování a odměny za jejich dary poskytnuté na stavbu velkých varhan od konání poslední Výroční členské schůze (28. května 2011).

Sólisté Národního divadla koncertovali pro svatohorské varhany

Svým benefičním koncertem, který se konal ve čtvrtek 15. března 2012 v bazilice na Svaté Hoře, podpořili stavbu velkých varhan pro Svatou Horu sólisté Národního divadla Maria Kobielská (soprán), Vratislav Kříž (baryton) a Vladimír Rejlek (trubka). Na varhany je doprovodil svatohorský regenschori Pavel Šmolík. Veškerý výtěžek koncertu ve výši 21.250,- Kč je určen na dokončení svatohorských varhan.

Děkujeme všem umělcům, kteří svou beneficí podpořili stavbu varhan, panu Ivanu Fuksovi, pod jehož záštitou se koncert konal, posluchačům za jejich přízeň, těm, kteří jakýmkoli způsobem přispěli k uskutečnění koncertu, a v neposlední řadě všem dárcům a příznivcům stavby varhan pro Svatou Horu.

Gabriela Demeterová a Jaroslav Tůma hráli pro svatohorské varhany

Gabriela Demeterová a Jaroslav Tůma podpořili v neděli 20. listopadu 2011 svým benefičním koncertem stavbu velkých varhan pro Svatou Horu. Díky jejich velkorysosti a díky přízni posluchačů byl veškerý výtěžek koncertu ve výši 23.500,- Kč určen na dokončení nástroje, který se staví v dílně varhanáře Vladimíra Šlajcha v Borovanech u Českých Budějovic.

Poděkování patří oběma umělcům, díky nimž se svatohorskou bazilikou nesla úžasně provedená díla Heinricha Franze Bibera a Johanna Sebastiana Bacha, všem posluchačům, bez nichž by nebylo pro koho hrát, všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli k uskutečnění koncertu, a v neposlední řadě všem dárcům a podporovatelům stavby varhan pro Svatou Horu.

Fotogalerie z benefičního koncertu

Gabriela Demeterová při koncertu

Stavba varhan na Příbramské svatohorské šalmaji

V rámci Příbramské svatohorské šalmaje, která se konala v sobotu 17. září 2011 na náměstí před Svatou Horou, proběhla v 11.30 a 18.00 hodin charitativní akce na podporu stavby varhan pro Svatou Horu prostřednictvím odeslání dárcovské SMS (DMS SVATAHORA na číslo 87 777). Na stavbu varhan bylo v rámci této akce odesláno celkem 20 DMS.

U stánku Matice Svatohorské se návštěvníci Šalmaje mohli po celý den informovat o projektu stavby velkých varhan.

Každoroční ocenění dárců

V rámci poutě Matice Svatohorské, se v sobotu 29. května v refektáři klástěra na Svaté Hoře uskutečnilo ocenění dárců, kteří podpořili stavbu velkých varhan od roku 2008 do dubna 2010.

Program zahrnoval:

  • mši svatou v bazilice v 10.00 hodin, kterou celebroval P. Stanislav Přibyl, CSsR
  • krátký varhanní koncert Pavla Šmolíka, svatohorského regenbschoriho
  • prezentaci o aktuálním vývoji projektu stavby velkých varhan
  • ocenění dárců z uplynulého období
  • následné občerstvení v prostorách svatohorské rezidence

Nová pamětní bronzová medaile pro svatohorské varhany

Na podporu stavby velkých varhan pro svatohorskou baziliku vydala v červnu 2010 Matice Svatohorská 100 ks nových pamětních bronzových medailí. Na aversu medaile byly vyobrazeny budoucí velké varhany z pohledu ze strany baziliky na kůr. Na reversu medaile byla zobrazena ústřední část Stříbrného oltáře s Pannou Marií Svatohorskou. Grafický návrh zpracoval a sádrový model vyrobil kremnický medailér Štefan Novotný. Zakoupením medaile bylo do prosince 2012 možné příspívat na stavbu varhan. Medaile byly již rozebrány.

Benefiční koncert v 26. května 2010 v bazilice

Matice Svatohorská ve spolupráci s Ing. Ivanem Fuksou uspořádala na podporu stavby velkých varhan Benefiční koncert v bazilice na Svaté Hoře. Koncert se uskutečnil dne 26. května v 18:00 hodin.
Zazněly Dvořákovy Biblické písně a další skladby v podání sólisty Národního divadla v Praze Vratislava Kříže za varhanního doprovodu svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka. Koncert byl dále obohacen skladbami pro trubku a varhany v podání trumpetisty Orchestru Národního divadla Vladimíra Rejlka.
Výtěžek (sto procent zisku z koncertu), tj cca 20 tis. Kč, bylo poukázáno na stavbu velkých varhan.
Sbírka byla oznámena Krajskému úřadu Středočeského kraje dne 15. prosince 2009.

Benefiční koncert v Pelhřimově

O Božím hodu velikonočním, v neděli 4. dubna 2010 v 18 hodin se uskutečnil benefiční koncert na podporu stavby nových varhan na Svaté Hoře v kostele sv. Bartoloměje v Pelhřimově. Na varhany hrál svatohorský regenschori Pavel Šmolík. Iniciátorem akce byl místní varhaník pan Jiří Váňa, který za přispění členů rodiny, za podpory místního duchovního správce P. J. Stehlíka a nemalého příspění dárců prostřednictvím tohoto koncertu zprostředkoval dar více jak 20.000 Kč na stavbu svatohorských varhan. Všem vřelý dík.


Na financování stavby velkých varhan pro Svatou Horu koná spolek Matice Svatohorská, Svatá Hora 591, 261 01 Příbram,
IČ: 70829071, sbírku.

Tato sbírka byla oznámena Krajskému úřadu Středočeského kraje dne 30. ledna 2013.

Přispívat můžete na číslo účtu:
050016-0523967309/0800.
Podrobnosti naleznete zde.

Novinky

1. 6. 2018

Instalace velkých varhan započata! V pondělí 7. května 2018 byla ve svatohorské bazilice zahájena instalace nových velkých varhan z dílny varhanáře Vladimíra Šlajcha z Borovan u Českých Budějovic. Zde k nahlédnutí fotodokumentace instalace svatohorských varhan.

3. 1. 2018

Ve středu 27. vyrazila na první pohled nesourodá skupinka do dílny varhanáře Vladimíra Šlajcha: Členové Výboru matice Svatohorské, Jaroslav Tůma, Pavel Šmolík, Kateřina Falcníková, Martina Jechortová, Stanislav Přibyl a další. Fotografie z vánoční návštěvy ve varhanářské dílně naleznete zde.

12. 12. 2017

Dne 12. 12. 2017 se v refektáři na Svaté Hoře uskutečnil Benefiční koncert na podporu dostavby Svatohorských varhan. Podívejte se na fotografie z koncertu.

16. 5. 2017

Varhany pro Svatou Horu aneb Weingarten v Čechách - článek Prof. doc. Jaroslava Tůmy o budoucích svatohorských varhanách. Přečíst si ho můžete zde: Varhany pro Svatou Horu aneb Weingarten v Čechách.

8. 2. 2017

V galerii přibyly nové fotografie z finální fáze stavby varhan v dílně p. varhanáře Šlajcha v Borovanech u Č. Budějovic.

8. 12. 2016

Již 10. ročník benefičních koncertů pod záštitou Ivana Fuksy se uskutečnil ve středu 7. 12. 2016 od 19:00 ve svatohorské basilice. Adventní program připravili barytonista Vratislav Kříž, trumpetista Vladimír Rejlek a varhaník Martin Moudrý. Výtěžek z koncertu 17.380,- Kč bude použit na dostavbu svatohorských varhan. Posluchači měli možnost poprvé shlédnout části hotových varhan (pedálových věží) v kapli sv. Ignáce v basilice. Všem interpretům i příznivcům děkujeme!

24. 8. 2016

Varhany již vydávají první tóny! Prohlédněte si nové fotografie z varhanářské dílny.

23. 7. 2016

Pokochejte se novými fotografiemi z varhanářské dílny. Pomalu, ale jistě se odhaluje jejich majestátnost.

15. 5. 2016

K nahlédnutí jsou nové fotografie z varhanářské dílny. Varhany dostávají svou konečnou podobu.

5. 5. 2016

4. května 2016 se uskutečnil další z řady benefičních koncertů na podporu dostavby Svatohorských varhan. Díky hojné účasti se na účet veřejné sbírky připsalo 13.800,- Kč. Fotografie z koncertu jsou k nalezení ve fotogalerii.

8. 1. 2016

V roce 2015 bylo na stavbu varhan pro Svatou Horu shromážděno 2.458.071 Kč, projekt byl podpořen odesláním 170 DMS. Další informace najdete v rubrice Finanční prostředky. Děkujeme!

21. 12. 2015

Zlacení pedálových skříní je již hotovo, podívejte se na ně na nových fotografiích.

17. 11. 2015

Nadešel čas zlacení varhan, podívejte se na nové fotografie z varhanářské dílny.

14. 10. 2015

Aktuální stav průběhu povrchových úprav Svatohorských varhan ve varhanářské dílně V. Šlajcha v Borovanech - aktuální fotografie

18. 4. 2015

Podívejte se na nové fotografie z varhanářské dílny.

23. 3. 2015

Zastupitelstvo města Příbram v rámci poskytování podpory pro církve a náboženské společnosti z rozpočtu města na rok 2015 rozhodlo podpořit prostřednictvím Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora projekt stavby velkých varhan pro Svatou Horu částkou 100.000 Kč. Děkujeme!

11. 2. 2015

V roce 2014 bylo na stavbu varhan pro Svatou Horu shromážděno 2.313.850 Kč, projekt byl podpořen odesláním 406 DMS. Další informace najdete v rubrice Finanční prostředky. Děkujeme!

6. 1. 2015

V podvečer 19. prosince proběhl ve svatohorské bazilice další z řady Benefičních koncertů na podporu dostavby Svatohorských varhan. Fotografie z koncertu jsou k nalezení ve fotogalerii. čtěte dále...

21. 10. 2014

Ke dni 21. 10. 2014 si svatohorskou píšťalu adoptovalo celkem 49 lidí a celkem bylo ADOPCÍ získáno 487.000,- Kč. čtěte dále...

13. 9. 2014

Skautský oddíl z Příbrami adoptoval varhanní píšťalu na Šalmaji. čtěte dále...

září 2014

Přivezli nové píštály z Portugalska. čtěte dále...

srpen 2014

Město Příbram podpořilo v roce 2014 dostavbu svatohorských varhan částkou 100.000,- Kč v rámci grantového řízení církve. Děkujeme!

24. 8. 2014

Nové aktuální fotografie z varhanářské dílny.

4. 5. 2014

Spuštěna webová aplikace Adopce varhanních píšťal.

14. 4. 2014

Rada Středočeského kraje rozhodla podpořit projekt stavby velkých varhan pro Svatou Horu dotací ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof částkou 20.000 Kč. Děkujeme!

10. 4. 2014

Aktualizován seznam dárců.

4. 4. 2014

V bazilice na Svaté Hoře se od 19 hodin konal benefiční koncert na podporu stavby varhan v podání sólistů Národního divadla Vratislava Kříže (baryton) a Vladimíra Rejlka (trubka), na varhany je doprovodil Josef Popelka. Koncert byl uspořádán ve spolupráci s panem Ivanem Fuksou. Výtěžek koncertu ve výši 14.100,- Kč je určen na stavbu velkých varhan pro Svatou Horu. Děkujeme! Prohlédněte si fotky.

7. 2. 2014

V roce 2013 bylo na stavbu varhan pro Svatou Horu shromážděno 1.448.605 Kč, projekt byl podpořen odesláním 429 DMS. Další informace najdete v rubrice Finanční prostředky. Děkujeme!

13. 12. 2013

V bazilice na Svaté Hoře se od 19 hodin konal adventní benefiční koncert na podporu stavby varhan v podání sólistů Národního divadla Vratislava Kříže (baryton) a Vladimíra Rejlka (trubka), na varhany je doprovodil Josef Popelka. Koncert byl uspořádán ve spolupráci s panem Ivanem Fuksou. Výtěžek koncertu ve výši 18.000,- Kč je určen na stavbu velkých varhan pro Svatou Horu. Děkujeme!

17. 9. 2013

Stavba varhan pro Svatou Horu byla v rámci soutěže veřejných sbírek na památky pořádané Institutem pro památky a kulturu o.p.s. oceněna 1. místem v kategorii Nejlépe prezentovaná veřejná sbírka v roce 2013 a zároveň 3. místem v kategorii Finančně nejúspěšnější sbírka v roce 2012. Ocenění byla předána při slavnostním vyhlášení v 18.30 hodin v refektáři dominikánského kláštera v Praze.

5. 9. 2013

Díky vstřícnosti mobilních operátorů přispějete odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS SVATAHORA na číslo 87 777 na stavbu varhan nově 28,50 Kč, místo dosavadních 27 Kč. Cena DMS zůstává nezměněna a činí 30 Kč. Rozdíl ve výši 1,50 Kč slouží k technickému a administrativnímu zajištění dárcovských SMS. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.

1. 9. 2013

V bazilice na Svaté Hoře se od 18 hodin konal benefiční koncert v podání varhaníka Pavla Šmolíka. Výtěžek dobrovolného vstupného ve výši 17.000,- Kč byl věnován na stavbu svatohorských varhan. Děkujeme! Fotogalerie z benefičního koncertu

12. 7. 2013

V bazilice na Svaté Hoře se od 18.30 hodin konal benefiční koncert v podání účastníků Středočeské mezinárodní pěvecké dílny 2013. Výtěžek dobrovolného vstupného byl věnován na stavbu svatohorských varhan. Děkujeme!

21. 6. 2013

Do fotogalerie byly přidány aktuální fotografie z varhanářské dílny.

23. 5. 2013

Ve svatohorské bazilice se od 19 hodin konal pod záštitou Ivana Fuksy benefiční koncert na podporu stavby varhan pro Svatou Horu v podání sólistů Národního divadla Vratislava Kříže (baryton) a Alžběty Poláčkové (soprán) a varhaníka Přemysla Kšici. Výtěžek koncertu ve výši 15.750,- Kč je určen na dokončení stavby svatohorských varhan. Děkujeme! Fotogalerie z benefičního koncertu

15. 4. 2013

Rada Středočeského kraje rozhodla podpořit projekt stavby velkých varhan pro Svatou Horu dotací ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof částkou 50.000 Kč. Děkujeme!

2. 4. 2013

Zastupitelstvo města Příbram v rámci poskytování podpory pro církve a náboženské společnosti z rozpočtu města na rok 2013 rozhodlo podpořit prostřednictvím Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora projekt stavby velkých varhan pro Svatou Horu částkou 400.000 Kč. Děkujeme!

25. 3. 2013

Byl vydán nový leták o stavbě velkých varhan pro Svatou Horu. Je ke stažení zde.

17. 3. 2013

Česká televize odvysílala v rámci programu Toulavá kamera reportáž s varhanářem Vladimírem Šlajchem o varhanářství, varhanách, i o těch svatohorských. Reportáž je ke zhlédnutí zde.

1. 3. 2013

Na stavbu varhan můžete opět přispět odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS SVATAHORA na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, na stavbu varhan pro Svatou Horu přispějete 27 Kč. Více informací na www.darcovskasms.cz.

15. 2. 2013

MVDr. Josef Řihák, hejtman Středočeského kraje, převzal záštitu nad projektem stavby velkých varhan pro Svatou Horu.

13. 2. 2013

Byla zahájena veřejná sbírka konaná za účelem financování stavby velkých varhan pro Svatou Horu, a to na dobu neurčitou.

12. 2. 2013

V roce 2012 bylo na stavbu varhan pro Svatou Horu shromážděno 1.279.501 Kč, projekt byl podpořen odesláním 760 DMS. Další informace najdete v rubrice Finanční prostředky. Děkujeme!

16. 12. 2012

Byla ukončena veřejná sbírka konaná za účelem financování stavby velkých varhan pro Svatou Horu od 18. 1.2010 do 16. 12. 2012.

12. 12. 2012

Ve svatohorské bazilice se pod záštitou Ivana Fuksy konal předvánoční benefiční koncert na podporu stavby varhan v podání sólistů Národního divadla Vratislava Kříže (baryton) a Vladimíra Rejlka (trubka), na varhany je doprovodil Josef Popelka. Veškerý výtěžek koncertu ve výši 18.500,- Kč je určen na stavbu velkých varhany pro Svatou Horu. Děkujeme!Fotogalerie z benefičního koncertu

02. 11. 2012

Aktualizován seznam dárců.

01. 11. 2012

Z administrativních důvodů byla dočasně pozastavena možnost podpořit stavbu varhan odesláním DMS. Služba bude aktivována opět začátkem roku 2013. Děkujeme Vám za pochopení.

25. 6. 2012

Zastupitelstvo města Příbram v rámci poskytování podpory pro církve a náboženské společnosti z rozpočtu města na rok 2012 rozhodlo podpořit prostřednictvím Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora projekt stavby velkých varhan pro Svatou Horu částkou 300.000,- Kč. Děkujeme!

26. 5. 2012

V rámci Výroční členské schůze Matice Svatohorské byla dárcům předána poděkování a odměny za jejich dary poskytnuté na stavbu velkých varhan.

28. 4. 2012

Aktualizován seznam dárců.

15. 3. 2012

Ve svatohorské bazilice se pod záštitou Ivana Fuksy konal benefiční koncert na podporu stavby varhan v podání sólistů Národního divadla Marie Kobielské (soprán), Vratislava Kříže (baryton), Vladimíra Rejlka (trubka) a svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka (varhany). Veškerý výtěžek koncertu ve výši 21.250,- Kč je určen na stavbu velkých varhany pro Svatou Horu. Děkujeme!

12. 3. 2012

Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, převzal záštitu nad projektem stavby velkých varhan pro Svatou Horu.

27. 1. 2012

Aktualizován seznam dárců.

8. 1. 2012

V roce 2011 bylo na stavbu varhan pro Svatou Horu shromážděno 1.440.726,- Kč, projekt byl podpořen odesláním 442 DMS. Více informací najdete v rubrice Finanční prostředky. Děkujeme!

20. 11. 2011

V bazilice na Svaté Hoře se uskutečnil benefiční koncert na podporu stavby varhan v podání Gabriely Demeterové (housle) a Jaroslava Tůmy (varhany). Veškerý výtěžek koncertu ve výši 23.500,- Kč je určen na stavbu velkých varhan pro Svatou Horu. Děkujeme! Fotogalerie z benefičního koncertu

6. 11. 2011

Aktualizován seznam dárců.

18. 9. 2011

Byla na tyto internetové stránky přidána nová rubrika Finanční prostředky, kde najdete aktuální stav dosud shromážděných finančních prostředků na stavbu varhan pro Svatou Horu.

17. 9. 2011

V rámci Příbramské svatohorské šalmaje proběhlo hromadné odesílání DMS na podporu stavby varhany pro Svatou Horu.

17. 9. 2011

Byla dokončena demontáž původních varhan na kůru v bazilice, které byly postaveny v roce 1948 varhanářskou firmou Rieger - Kloss a byly již řadu let na pokraji technické životnosti.

4. 7. 2011

Byl vydán leták na podporu stavby varhan prostřednictvím DMS. Leták je ke stažení zde.

1. 7. 2011

Na stavbu varhan můžete přispět odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS SVATAHORA na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, na stavbu varhan pro Svatou Horu přispějete 27 Kč. Více informací na www.darcovskasms.cz.

16. 6. 2011

Rada Fóra dárců schválila zapojení projektu stavby varhan na Svaté Hoře do projektu dárcovských SMS.

13. 6. 2011

Nadace ČEZ podpořila stavbu varhan pro Svatou Horu částkou 500.000 Kč. Děkujeme!

8. 6. 2011

Pod záštitou pana ministra Ivana Fuksy se na Svaté Hoře konal 2. ročník benefičního koncertu. Výtěžek ze vstupného ve výši 20.000 Kč je určen na stavbu velkých varhan.

15. 4. 2011

Dochází k demontáži hracího stolu a bočních němých prospektů starých varhan.

10. 3. 2011

Započaty práce na Kronwerku (části varhanní skříně nad západním oknem baziliky).

1. 2. 2011

Aktualizován seznam dárců.

22. 1. 2011

Vladimír Šlajch významným způsobem pokročil ve stavbě. Fotografie si můžete prohlédnout zde.

6. 9. 2010

Zastupitelé Města Příbrami na svém jednání dne 6. září SCHVÁLILI účelovou dotaci na stavbu velkých svatohorských varhan v hodnotě 200.000 Kč. Děkujeme! Podrobnosti zde.

11. 8. 2010

Pracuje se na římsách varhanní skříně. Podrobnosti naleznete v Aktualitách.

1. 7. 2010

Nová pamětní bronzová medaile pro svatohorské varhany. Podrobnosti naleznete zde.

26. 5. 2010

Dne 26. května byl v bazilice na Svaté Hoře proveden Benefiční koncert. Podrobnosti naleznete zde.

6. 4. 2010

V neděli 4. 4. byl v kostele sv. Bartoloměje v Pelhřimově uspořádán Varhanní koncert na podporu stavby nových varhan. Díky dobrovolným darům tak na na účet přibyla částka cca 20000 Kč. Vřelý dík tedy tentokráte směřuje do Pelhřimova! Děkujeme také varhaníku Pavlu Šmolíkovi za provedení koncertu! Podrobnosti zde.

5. 3. 2010

V dílně Vladimíra Šlajcha byla v hrubých rysech sestavena první část varhan - postament.

23. 2. 2010

Na svém jednání dne
22. února Zastupitelstvo města Příbramě NESCHVÁLILO příspěvěk na stavbu velkých varhan z rozpočtu města na rok 2010. Zazněl příslib, že možnosti přispění se budou hledat na některém z dalších jednání zastupitelstva.

21. 1. 2010

Internetové stránky zpřístupněny veřejnosti

18. 1. 2010

Zahájena veřejná sbírka na podporu stavby nových varhan

17. 1. 2010

Vytvořena nová fotogalerie

11. 1. 2010

Přidány historické informace o Matici Svatohorské

3. 12. 2009

Započalo se s návrhem těchto stránek