Břízovské slavnosti

Napsal(a) 15.9.2020 Aktuálně

S nadějí v příznivý stav epidemiologické situace v polovině října očekáváme další, již druhý ročník festivalu duchovní hudby zaštítěného jménem nestora české liturgické hudby v národním jazyce P. Karla Břízy, CSsR.

Břízovské slavnosti budou opět zahájeny časově dislokovanou liturgií k uctění památky P. K. Břízy ve středu 14.- října 2020 v 17.00 hodin ve svatohorské bazilice za doprovodu Břízovy liturgické hudby v podání Svatohorského chrámového sboru.

Samotný festival – pro letošek bez zařazení přednášek – nabídne pestrou paletu hudebních provedení: gregoriánský chorál, staroruské sborové zpěvy, koncert varhanních zpracování Magnificat, Růžencové sonáty H. F. I. Bibera a především koncert soudobé liturgické hudby s premiérou kompozice Chorály skladatele Radka Rejška.

Uvedený repertoár vyslechnete v podání lokálních i předních českých interpretů: Lucie Sedlákové Hůlové (barokní housle), Jaroslava Tůmy (varhany), smíšeného sboru Pražští pěvci pod vedením Stanislava Mistra, Svatohorského chrámového sboru a dalších. Biberovy Růžencové sonáty navíc rozjímáním na růžencovými zastaveními doprovodí redemptorista P. Petr Beneš, CSsR.

Podrobný program na www.brizovskeslavnosti.cz