Skip to main content

Dlouhodobé výstavy

Nejen čekání na prohlídku si můžete ukrátit shlédnutím výstav na aktuální témata, které se zpravidla nacházejí v prostorách Mníšecké kaple a expozice Muzea.

Právě probíhá

Pater Josef Miklík, CSsR

8. září 2023, 16:00 – 5. listopadu 2023, 17:00

Mníšecká kaple

Chránili byste své přátele před vyvražděním?
I kdyby vám hrozilo vězení?
A koncentrační tábor?

Nechejte se vést příběhem Josefa Miklíka. Katolického faráře, který zavrhl předsudky a pro záchranu svých židovských přátel riskoval vše. Nakonec nastoupil na stejnou cestu jako oni. Příběhem vás provedou ilustrace Martina Kukala, autorkou textu je Tereza Kopecká.  Součástí putovní expozice jsou snímky Malé Pevnosti, které pochází z dílny předního českého fotografa Jana Šibíka.  Výstava vznikla za spolupráce s Památníkem Terezín, grafickou úpravu provedl Miroslav Veselý.

Právě probíhá

Výstava „Život Ježíše Krista“

10. března 2023 – 20. října 2023

Dolní chodba, součást expozice Muzea

Zpodobování okamžiků ze života Ježíše Krista patří k tradičním námětům křesťanského umění: nejčastěji to byly události v Křížových cestách. Ježíšovým životem se zabývala i lidová dřevořezba. Nám jsou z ní známy zejména Betlémy, ale betlémáři zpracovávané téma bývalo mnohdy značně širší. Svědčí o tom cyklus Život Ježíše Krista Františka Krále, který byl impulzem vzniku výstavy a jehož vybrané části nabízí ke shlédnutí, ale i další díla: např. celá čtyři patra Třebechovického betlému věnovaná nevánočním scénám od Zvěstování až po Nanebevstoupení Krista. Svatohorská expozice nabízí i exponáty z vlastních sbírek, např. dvojici rustikálních dřevořezeb, dále pak plátna a jako doplněk např. edice pamětních medailí.

Poděkování: F. Králi, J. Chvalníkovi, M. Zelenkovi. Výstava se uskutečnila díky podpoře a spolupráci Spolku Příbramských betlémářů. Texty P. Jan Kuník, CSsR, Pavel Šmolík, Ján Chvalník.

V předem ohlášených termínech nebo na objednání

Výstava „Svaté relikvie a jejich kult“

od 1. ledna 2021

tzv. Klenotnice v Proboštství

V roce 2019 byla prvně nainstalovaná výstava v tzv. klenotnici, prostoru proboštství na Svaté Hoře, které je běžně nepřístupné.

V současné době je zde umístěna nová expozice o relikviích a relikviářích s názvem „Svaté relikvie a jejich kult“.

Nabízíme tak denně možnost samostatného zhlédnutí této expozice.

Začátek prohlídky je v prodejně v ambitech pod hodinovou věží. Rezervaci si můžete udělat na tel. čísle 318 429 943. Vstupné je 70 Kč.

Právě probíhá

Požár Svaté Hory

do odvolání

v rohové Plzeňské kapli

Dne 27. dubna 1978 vypukl na Svaté Hoře rozsáhlý požár. Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře vytvořila ve spolupráci se Státním okresním archivem Příbram výstavu k připomenutí této tragické události. Výstava s názvem „Požár Svaté Hory 27. 4. 1978 a její rekonstrukce“ těží z dobových dokumentů a přibližuje jak průběh požáru, tak v kontextu dobových poměrů téměř neuvěřitelně rychlou rekonstrukci areálu.
K tomuto tématu rovněž vyšla publikace PHDr. Věry Smolové stejného názvu, která rozšiřuje téma ještě o další informace. K dostání v Prodejně na Svaté Hoře či ve Státním okresním archivu Příbram.

Ukončeno

Svatá Hora nad časem a v čase

do 31. srpna 2023

v odpočinkové místnosti, dolní chodba rezidence

Fotografie Svaté Hory z ruky Miroslava Zelenky ukazují toto poutní místo z netradičních úhlů, nabízejí pohled zblízka na detaily výzdoby i momenty zachycené v netradičním kontextu, to je výstava fotografií, na níž jste srdečně zváni.

Výstava se přesouvá na jiné místo v expozici, poté bude opět zpřístupněna

Akce K na Svaté Hoře

14. února 2022 – 28. listopadu 2022

Mníšecká kaple

Interaktivní výstava připomíná brutální likvidaci klášterů komunistickým režimem. Svatá Hora podobně jako další kláštery v Československu byla v noci z 13. na 14. dubna 1950 obsazena příslušníky Státní bezpečnosti, Sboru národní bezpečnosti a Lidových milicí. Řeholníci byli násilně vystěhováni, drženi v internaci, nuceni pracovat v továrnách, nastoupit na službu do pomocných technických praporů a mnozí odsouzeni ve vykonstruovaných procesech. Expozice představuje osobnosti a řeholníky ze Svaté Hory, jejichž životní osudy se změnily během několika hodin. Zároveň nabídne návštěvníkům interaktivní prostor o rozměrech korekce v Leopoldově, Kvádr svobody, podcasty, nahrávky, vzdělávací materiály nebo představí linii zla. Výstava je součástí projektu Naučné stezky – Po stopách politických vězňů.

Jak se k nám dostanete?

Všechny cesty vedou do Říma, některé to berou přes Svatou Horu. Podívejte se, jak a kudy to k nám budete mít nejblíže.

Areál Svaté Hory

Svatá Hora není jen bazilika s klášterem. Je to barokní perla s mnoha romantickými zákoutími. Objevte je s námi!

Bohoslužby

Svatá Hora je živým poutním místem. Pokud chcete poznat vše, co nabízí, navštivte některou z bohoslužeb.