Dlouhodobé výstavy

Nejen čekání na prohlídku si můžete ukrátit shlédnutím výstav na aktuální témata, které se zpravidla nacházejí v prostorách Mníšecké kaple a expozice Muzea.

Do odvolání

„30 let od návratu redemptoristů na Svatou Horu“

Bazilika (zadní část)

Malá výstava při příležitosti výročí 30 let od návratu členů Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele – redemptoristů na Svatou Horu, odkud byly vyhnáni v 50. létech 20. století, byla připravena ve spolupráci se Státním okresním archivem Příbram. Shlédnout můžete dokumenty a fotografie z období prvního i druhého převzetí Svaté Hory redemptoristy, současného stavu a současně informaci o Kongregaci jako takové.

Prodlouženo do odvolání

70 let od Akce K na Svaté Hoře

21. června – 31. ledna 2020

Mníšecká kaple

Interaktivní výstava připomíná výročí 70 let od brutální likvidace klášterů komunistickým režimem. Svatá Hora podobně jako další kláštery v Československu byla v noci z 13. na 14. dubna 1950 obsazena příslušníky Státní bezpečnosti, Sboru národní bezpečnosti a Lidových milicí. Řeholníci byli násilně vystěhováni, drženi v internaci, nuceni pracovat v továrnách, nastoupit na službu do pomocných technických praporů a mnozí odsouzeni ve vykonstruovaných procesech. Expozice představuje osobnosti a řeholníky ze Svaté Hory, jejichž životní osudy se změnily během několika hodin. Zároveň nabídne návštěvníkům interaktivní prostor o rozměrech korekce v Leopoldově, Kvádr svobody, podcasty, nahrávky, vzdělávací materiály nebo představí linii zla. Výstava je součástí projektu Naučné stezky – Po stopách politických vězňů.

Připravujeme pro vás

Varhany

od 22. února 2021

jedna z rohových ambitních kaplí

Výstava mapuje průběh snah uskutečnit stavbu nového nástroje do svatohorské baziliky i samotnou stavbu chórových a velkých varhan.

Nechybí popis nástrojů, bohatá fotodokumentace, zvukové a filmové ukázky, zajímavé artefakty a zařazeny jsou i kapitoly z historie varhanářství.

Připravujeme pro vás

Ve znamení tří deklarací

od 20. ledna – 30. června 2021

Mníšecká kaple

Výstavní projekt, jehož autory jsou historici z Ústavu pro studium totalitních režimů Dita Jelínková a Zdeněk Hazdra, přibližuje postoje a postavení šlechty v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a následně okupace českých zemí nacistickým Německem. Hlavní pozornost je věnována představitelům šlechtických rodů, kteří stáli u vzniku deklarací proklamujících podporu českému státu a národu. Stranou pozornosti nezůstávají ani otázky související s kolaborací šlechty na jedné straně a jejím zapojením do protinacistického odboje a s tím souvisejícími postihy na straně druhé.

Jak se k nám dostanete?

Všechny cesty vedou do Říma, některé to berou přes Svatou Horu. Podívejte se, jak a kudy to k nám budete mít nejblíže.

Areál Svaté Hory

Svatá Hora není jen bazilika s klášterem. Je to barokní perla s mnoha romantickými zákoutími. Objevte je s námi!

Bohoslužby

Svatá Hora je živým poutním místem. Pokud chcete poznat vše, co nabízí, navštivte některou z bohoslužeb.