Skip to main content

Časopis Svatá Hora

Původně věstník Matice Svatohorské nyní vycházející jako čtrvtletník. Naleznete v něm informace o aktuálním dění na Svaté Hoře, plánovaných akcích, duchovní slovo a další.

Co je to časopis Svatá Hora?

Časopis Svatá Hora vychází od roku 1922 jako věstník nejprve Matice Svatohorské, později Proboštského úřadu a nakonec Římskokatolické farnosti Svatá Hora. Po roce 1948 bylo jeho vydávání zakázáno.

První číslo po roce 1989 vyšlo jako strojopis k slavnosti Korunovace v roce 1990. Od roku 1991 vycházel jako dvouměsíčník šestkrát do roka, po roce 2017 byla četnost jeho vydávání upravena na čtvrtletní. Cena časopisu je dobrovolná, náklady činí v současné době cca 20 Kč a poštovné na jeden výtisk.

Kdo časopis vydává?

Od října 1999 řídí vydávání časopisu redakční rada. Za obsah časopisu odpovídá P. David Horáček, CSsR. Od dubna 2011 časopis vydává Matice Svatohorská.

Jak si ho mohu objednat?

Časopis si můžete objednat buď na adrese: Redakce časopisu Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Příbram, vyplněním formuláře na těchto webových stránkách nebo e-mailem casopis@svata-hora.cz.

  Způsob platby

  Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

  Archiv

  2024/1
  2024/2
  2023/1
  2023/2
  2023/3
  2023/4
  2022/4
  2022/3
  2022/2
  2022/1
  2021/1
  2021/2
  2021/3
  2021/4
  2020/1
  2020/2
  2020/3
  2020/4
  2019/1
  2019/2
  2019/3
  2019/4
  2018/4
  2018/3
  2018/2
  2018/1
  2017/4
  2017/3
  2017/2
  2017/1
  2016/1+2
  2016/3+4
  2016/5+6
  2015/1
  2015/2
  2015/3+4
  2015/5+6
  2014/1
  2014/2
  2014/3
  2014/4
  2014/5
  2014/6
  2013/1
  2013/2
  2013/3
  2013/4
  2013/5
  2013/6
  2012/1
  2012/2
  2012/3
  2012/4
  2012/5
  2012/6
  2011/1
  2011/2
  2011/3
  2011/4
  2011/5
  2011/6
  2010/1
  2010/2
  2010/3
  2010/4
  2010/5
  2010/6
  2009/1
  2009/2
  2009/3
  2009/4
  2009/5
  2009/6
  2008/1
  2008/2
  2008/3
  2008/4
  2008/5
  2008/6
  2007/1
  2007/2
  2007/3
  2007/4
  2007/5
  2007/6
  2006/1
  2006/2
  2006/3
  2006/4
  2006/5
  2006/6
  2005/5
  2005/6

  Bohoslužby

  Svatá Hora je živým poutním místem. Pokud chcete poznat vše, co nabízí, navštivte některou z bohoslužeb.

  Historie

  Malá kaplička tu podle pověsti stála už ve 13. století. Jak kráčely dějiny spolu se Svatou Horou?

  Organizace

  Bez koho by Svatá Hora nemohla fungovat? Třeba bez občanského sdružení Matice Svatohorská, která o památku pečuje.