Skip to main content

Obřady a svátosti

Jsou součástí života, toho zasvěcenému víře obzvlášť. Na Svaté Hoře se vám dostane všech nejdůležitějších obřadů a svátostí. Kdykoliv budete potřebovat s něčím poradit, ozvěte se nám.

Svatba

Svatba

Chceme uzavřít církevní sňatek, co musíme splnit?

Základním předpokladem pro uzavření církevního sňatku na Svaté Hoře je, stejně v jakémkoliv jiném kostele, aby alespoň jeden ze snoubenců byl pokřtěn v římskokatolické církvi. Pro oba partnery by se zároveň mělo jednat o první sňatek. V neposlední řadě toto rozhodnutí musí být učiněno dobrovolně, bez nátlaku.

Jak máme postupovat?

Začněte tím, že se potkáte s místním farářem, se kterým se domluvíte na podrobnostech. Pokud ho neznáte nebo potřebujete s něčím poradit, neváhejte a obraťte se na nás. Toto setkání doporučujeme naplánovat tři měsíce až půl roku před sňatkem, jedině tak bude vše možné včas a v klidu zařídit.

Jestli nejste z Příbrami a máte zájem o svatbu na Svaté Hoře, budete muset nejprve získat od faráře z místa svého bydliště tzv. propuštění z farnosti. Také s tím vám případně pomůžeme.

Je třeba absolvovat nějaký kurz?

Jednou z podmínek k uzavření církevního sňatku je absolvování přípravy. Jedná se o několik setkání nad věroučnými otázkami a nad dalšími tématy, týkajícími se manželského života. Kurz je možné absolvovat i rok dopředu, ovšem musí být absolvován před uzavřením sňatku. Kurz předmanželské přípravy je možné absolvovat kdekoliv, kde římskokatolická církev tyto kurzy pořádá, následně je potřebné získat potvrzení o ukončení kurzu a doručit jej oddávajícímu knězi.

Čekají nás nějaké formality?

Budeme potřebovat výpis z křestní matriky z kostela, kde jste byli pokřtěni. Dále navštívíte matriku, kam přinesete požadované doklady, typicky doklad totožnosti a rodný list. Protože je církevní sňatek úkon se svými právními dopady, od matričního úřadu naopak dostanete potvrzení, že splňujete požadavky pro uzavření manželství církevní formou.

Jaká hudba může znít při našem sňatku?

Při svatbě je obvyklá varhanní hudba. Naši varhaníci mají pro vás připraven výběr kvalitních varhanních skladeb vhodných pro svatební obřad v chrámovém prostředí.

Spojte se s námi

Zpověď

Mám zájem o svátost smíření, co musím udělat?

Abyste mohli přistoupit ke zpovědi, musíte být pokřtění. Právě během křtu dochází k základnímu odpuštění hříchů, zpověď tuto křestní milost pouze „obnovuje“. Pokud pokřtění nejste, může s vámi kněz vést například duchovní rozhovor.

Jakého si mám vybrat kněze?

Nejlépe takového, kterého znáte a kterému věříte. Dobré je, když se jedná o faráře z vašeho bydliště. Ke zpovědi byste měli chodit pravidelně, doporučené minimum je jednou ročně, a ideálně ke stejnému zpovědníkovi.

Kdy mohu ke zpovědi na Svaté Hoře?

Možnost svátosti smíření na Svaté Hoře je vždy půl hodiny před mší svatou, tzn. od pondělí do soboty v časech od 6.30, 8.30 a 16.30, v neděli od 7.00, 8.30, 10.30 a 15.00.

Na požádání vám můžeme poskytnout svátost smíření kdykoliv, stačí se obrátit na službu v sakristii.

Spojte se s námi

Křest

Chceme nechat pokřtít dítě, co máme udělat?

V první řadě musíte být připraveni své dítě vychovávat k víře, ke vztahu s Ježíšem, k modlitbě a k lásce k Bohu a k lidem.

Domluvte se s naším knězem, případně se na nás obraťte. Před samotným křtem proběhne setkání s ním, s vámi jako rodiči a s kmotrem. Kmotrem by měl být někdo, kdo bude dítěti pomáhat v křesťanském životě, měl by to být dobrý věřící.

Budeme také potřebovat rodný list dítěte, oddací list rodičů a jejich křestní listy a jméno a křestní list kmotra.

Jak se mohu nechat pokřtít?

Pokud toužíte po tom, nechat se pokřtít, obraťte se na kněze z místa svého bydliště, případně se spojte s námi a my vám pomůžeme. Kněz s vámi probere vaši touhu po životě s Bohem a poradí vám, jaké praktické kroky na cestě ke křtu musíte udělat.

Pak vás čeká období tzv. katechumenátu, které trvá několik měsíců a během něhož objevujete krásu, moudrost a lásku Boha skrze Písmo a učení církve. Také se v tomto období můžete setkávat s dalšími zájemci o křest. Křty dospělých se nejčastěji uskutečňují o velikonoční vigilii.

Spojte se s námi

Pohřeb

Jak požádám o církevní pohřeb?

Domluvte se s knězem, kterého znáte. Případě kontaktujte nás, my vás s ním propojíme. Kněz s vámi probere vše potřebné a připraví důstojnou modlitbu za zemřelého.

Jak takový pohřeb probíhá?

Typicky pohřeb probíhá při mši svaté, základem je čtení z Božího Slova, slavení eucharistie a modlitby za zemřelého. Pohřeb lze provést i mimo mši svatou, v tom případě se ale neslaví eucharistie. Pokud měl zesnulý civilní pohřeb, je možné domluvit sloužení zádušní mše.

Vše ale samozřejmě záleží na domluvě kněze a pozůstalých, případně také na přání zesnulého.

Spojte se s námi
Pohřeb