Skip to main content

Živý přenos z bohoslužby

Mše ze Svaté Hory můžete sledovat i prostřednictvím přímého přenosu. Ten začíná vždy těsně před začátkem bohoslužeb, jak jsou uvedeny v seznamu výše.

Kdo bude mši sloužit?

Jméno celebrantů mší zveřejňujeme s přibližně týdenním předstihem v tabulce zde.

Jaké mše mohu sledovat online?

Konkrétní události přenášené online ze svatohorské baziliky naleznete v tomto dokumentu.

Co mám dělat, když mi nefunguje přehrávač?

Pokud se vám nedaří spustit přehrávání na našich webových stránkách, zkuste ho otevřít na platformě Twitch. Nezapomeňte, že přenos se spustí sám, a to těsně před začátkem bohoslužby.

Mohu se na bohoslužby dívat také na telefonu nebo tabletu?

Ano, živé přenosy v mobilních zařízeních lze sledovat klasicky prostřednictvím prohlížeče. Pro rychlejší přístup si také můžete zdarma stáhnout aplikaci Svatá Hora, a to jak v obchodě Google Play pro operační systém Android, tak v App Store pro operační systém iOS.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora

pondělí–sobota

7.00

9.00

17.00

 • 6:55 výstav milostné sošky P. Marie Svatohorské
 • ve středu v 17:00 pobožnost k P. Marii, Matce ustavičné pomoci, poté mše svatá
 • ve čtvrtek po odpolední mši svaté adorace Nejsvětější svátosti
 • v pátek v 7:00 mše svatá sloužená za živé i zesnulé členy Matice Svatohorské a za dobrodince Svaté Hory
 • první pátek v měsíci po mších svatých v 9:00 a 17:00 pobožnost k Božskému srdci
 • v sobotu po mši svaté v 9:00 mariánská pobožnost s přednesením zaslaných poděkování a proseb
neděle

7.30

9.00

11.00

15.30

 • 7:25 výstav milostné sošky P. Marie Svatohorské
 • 16:15 (po odpolední mši svaté) české zpívané nešpory a poté uctívání milostné sošky P. Marie Svatohorské

Po každé mši svaté uctívání milostné sošky P. Marie Svatohorské (s výjimkou nedělní odpolední mše svaté)

 V květnu denně kromě čtvrtka a neděle po odpolední bohoslužbě májová pobožnost

V říjnu před odpolední mší svatou modlitba posvátného růžence

V adventní době v sobotu v 6:00 rorátní mše svatá, mše svatá v 7:00 není, další jsou v 9:00 a 17:00

V postní době křížová cesta v pátek: 16:15 a v neděli: 14:45


Zpovědní služba je půl hodiny před začátkem každé mše svaté, v naléhavých případech na požádání (kontaktujte službu v sakristii nebo v prodejně v ambitu). Pořad bohoslužeb o svátcích a slavnostech, které nepřipadají na neděli, je jako ve všední den. Výjimky jsou uvedeny v kalendáriu.

Kostel sv. Josefa, Obořiště

sobota 18.00

Mše svatá je po celý rok vždy v sobotu  v 18.00.

V případě zájmu o prohlídku kostela pište na novak.jzf@gmail.com

Mše svatá v sobotu po celý rok v 18.00.

V případě zájmu o prohlídku kostela pište na novak.jzf@gmail.com

Prosby k Panně Marii Svatohorské

Vaši prosbu předneseme při nejbližší možné liturgii.


  Sledujte bohoslužby ve svém mobilu

  Živý přenos z bohoslužby můžete pohodlně sledovat také ze svého chytrého telefonu. Stačí si stáhnout bezplatnou aplikaci v příslušném obchodě, v App Store pro zařízení s operačním systémem iOS a na Google Play pro zařízení se systémem Android.

  Jak se k nám dostanete?

  Všechny cesty vedou do Říma, některé to berou přes Svatou Horu. Podívejte se, jak a kudy to k nám budete mít nejblíže.

  Časopis Svatá Hora

  Co se děje na Svaté Hoře? Informace o aktuálním dění, plánovaných akcích a další najdete v Časopise Svatá Hora.

  Exerciční dům a duchovní cvičení

  Prostor pro krátkodobé ubytování a exercicie – duchovní cvičení, a přitom v bezprostřední blízkosti Svaté Hory.