Skip to main content

Podpořte nás

Díky štědrosti dárců jsme mohli ve spolupráci s Maticí svatohorskou realizovat řadu oprav v bazilice a jejím okolí. Za dobrodince Svaté Hory je každý pátek v 7.00 hodin v bazilice sloužena mše svatá.

Dokončené projekty

Díky štědrosti dobrodinců a dárců jsme mohli ve spolupráci s Maticí svatohorskou v letech 2018 a 2019 zrealizovat:

 • dokončení stavby varhan
 • pořízení kopie stříbrného svícnu od Otmara Olivy na oltář v bazilice
 • výměnu všech křížů na Křížové cestě okolo Toufarovy louky
 • zrestaurování sloupových barokních hodin v biskupském pokoji
 • zrestaurování a opravu hodinového stroje na věži
 • výsadbu růží u Pražské brány a před budovou proboštství
 • opravu a zrestaurování zlatých korunek Milostné sošky Panny Marie Svatohorské
 • 1. etapu zrestaurování soch a balustrády okolo baziliky
 • instalace nových laviček před Březnickou branou a v blízkosti Toufarova kříže

Rozpracované projekty

 • celková oprava Svatohorské studánky
 • další etapa opravy soch a balustrády kolem baziliky

Rádi bychom realizovali

 • opravu nebo vydláždění cesty podél krámků a bezbariérového parkoviště u Březnické brány
 • opravu střechy nad krámky vedle Svatohorského náměstí
 • natření šindelových střech
 • pořízení a instalaci nových vzhledově přijatelných odpadkových košů v celém vnějším areálu Svaté Hory
 • úpravu cesty vedoucí okolo Toufarovy louky
 • zrestaurování sochy sv. Vojtěcha před budovou proboštství

Jak nás můžete podpořit?

Číslo účtu na opravy je 35-520395309/0800, konto na běžné potřeby a provoz Svaté Hory je 520395309/0800, vedené u České spořitelny Příbram. Váš dar je možné specifikovat – např. na opravu studánky, na opravu soch atd. (vždy uvádějte do kolonky zprávy pro příjemce).

Jednorázovou platbu můžete jednoduše provést i naskenováním těchto QR kódů v aplikaci svého mobilního bankovnictví:

100 Kč
500 Kč
1 000 Kč

Svatou Horu můžete podpořit skrze malý pravidelný příspěvek – trvalým příkazem k platbě (např. 100 Kč měsíčně, 400 Kč čtvrtletně apod.). Cesty jsou stejné jako v předchozím případě, číslo účtu na opravy je 35-520395309/0800, konto na běžné potřeby a provoz Svaté Hory je 520395309/0800.

Potvrzení o daru rádi na požádání vystavíme.

Pokud to s podporou a pomocí myslíte opravdu vážně, můžete se stát členy Matice svatohorské, sdružení dobrodinců a přátel Svaté Hory. Podrobnosti najdete na této stránce.

Kontakty

Chcete se nás na něco zeptat? Zavolejte nebo napište. Vždy vám odpovíme tak rychle, jak jen to bude možné.

Bohoslužby

Svatá Hora je živým poutním místem. Pokud chcete poznat vše, co nabízí, navštivte některou z bohoslužeb.

Organizace

Bez koho by Svatá Hora nemohla fungovat? Třeba bez občanského sdružení Matice Svatohorská, která o památku pečuje.