Skip to main content

Ještě jsou volná místa na exercicie, které vede P. Josef Čunek od 30. 4. 2024

Napsal(a) 18.4.2024Aktuálně
Duchovní cvičení na téma „Hledání a nacházení Boha“ začínají 30. 4. a končí 3. 5. 2024. Pobyt si však můžete prodloužit.
Vede je P. Josef Čunek.
Exercicie začínají první den večeří a končí obědem poslední den. Cena: 3.050 Kč.
Přihlásit se můžete písemně: Římskokatolická farnost Svatá Hora, Exerciční dům, 261 01 Příbram II–591, mail ex.dum@svata-hora.cz, nebo vyplněním formuláře na www.svata-hora.cz.
Tel. 731 619 800.
Plakátek máte ke stažení zde.

Změna programu vyhrazena.