Bohoslužby

Svatá Hora je živým poutním místem. Pokud chcete poznat vše, co nabízí, navštivte některou z bohoslužeb. A když jsou vzdálenosti moc velké, můžete mše svaté sledovat prostřednictvím přímého přenosu. Živý přenos zatím funguje pouze pod OS Microsoft Windows.

Živý přenos z bohoslužby

2019 Leden

týden 4

Po 31
Út 1
St 2
Čt 3
4
So 5
Ne 6
Po 7
Út 8
St 9
Čt 10
11
So 12
Ne 13
Po 14
Út 15
St 16
Čt 17
18
So 19
Ne 20
Po 21
Út 22
St 23
Čt 24
25
So 26
Ne 27
Po 28
Út 29
St 30
Čt 31
1
So 2
Ne 3

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora

Pondělí–sobota

Mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00 hodin.

 • Před mší svatou v 7.00 hodin Anděl Páně a vystavení milostné sošky.
 • Uctívání milostné sošky po mších svatých v 7.00, 9.00 a 17.00 hodin.
 • Modlitba posvátného růžence v 16.30 hodin (v postní době v pátek místo růžence křížová cesta).
 • V květnu kromě čtvrtka po odpolední bohoslužbě májová pobožnost.
 • Ve středu na začátku odpolední mše pobožnost k P. Marii, Matce Ustavičné Pomoci
 • Ve čtvrtek po odpolední mši svaté půlhodinová adorace.
 • V pátek ranní mše obětována za dobrodince a členy Matice Svatohorské.
 • V sobotu po mši svaté v 9.00 hodin mariánská pobožnost s přednesením zaslaných proseb.
 • Sobotní odpolední mše svatá je sloužena s nedělní platností.

Neděle

Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30 hodin.

 • Před mší svatou v 7.30 hodin vystavení milostné sošky.
 • Uctívání milostné sošky po mších svatých v 7.30, 9.00 a 11.00 hodin a po nešporách.
 • V poutní sezóně ve 13.00 hodin křížová cesta a po ní požehnání.
 • Modlitba posvátného růžence v 15.00 hodin.
 • V postní době místo růžence ve 15.00 hodin křížová cesta.
 • V 16.15 hodin české zpívané nešpory.

Kostel sv. Josefa, Obořiště

Sobota

 • Letní čas: Mše svatá v 18.00 hodin
 • Zimní čas: Mše svatá v 16.00 hodin.
 • Příležitost ke svátosti smíření je přede mší svatou.

Živý přenos z bohoslužby

Mše ze Svaté Hory můžete sledovat i prostřednictvím přímého přenosu. Ten začíná vždy těsně před začátkem bohoslužeb, jak jsou uvedeny v seznamu výše. Přenos je možný pouze u mší konaných v basilice. Venkovní Korunovační oltář pro přenosy není přizpůsoben.

Jak se k nám dostanete?

Všechny cesty vedou do Říma, některé to berou přes Svatou Horu. Podívejte se, jak a kudy to k nám budete mít nejblíže.

Časopis Svatá Hora

Co se děje na Svaté Hoře? Informace o aktuálním dění, plánovaných akcích a další najdete v Časopise Svatá Hora.

Exerciční dům a duchovní cvičení

Prostor pro krátkodobé ubytování a exercicie – duchovní cvičení, a přitom v bezprostřední blízkosti Svaté Hory.