Bohoslužby

Svatá Hora je živým poutním místem. Pokud chcete poznat vše, co nabízí, navštivte některou z bohoslužeb. A když jsou vzdálenosti moc velké, můžete mše svaté sledovat prostřednictvím přímého přenosu.

Živý přenos z bohoslužby

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora

pondělí–sobota

7.00

9.00

17.00

 • Před mší svatou v 7.00 hodin Anděl Páně a vystavení milostné sošky.
 • Uctívání milostné sošky po mších svatých v 7.00, 9.00 a 17.00 hodin.
 • V říjnu modlitba posvátného růžence v 16.30 hodin.
 • Ve středu na začátku odp. mše pobožnost k P. Marii, Matce Ustavičné Pomoci.
 • Ve čtvrtek po odpolední mši svaté půlhodinová adorace.
 • V pátek ranní mše obětována za dobrodince a členy Matice Svatohorské.
 • V sobotu po mši svaté v 9.00 hodin mariánská pobožnost s přednesením zaslaných proseb.
 • Sobotní odpolední mše svatá je sloužena s nedělní platností.
 • V postní době křížová cesta v 16.30 hodin.
neděle

7.30

9.00

11.00

15.30

 • Před mší svatou v 7.30 hodin vystavení milostné sošky.
 • Uctívání milostné sošky po mších svatých v 7.30, 9.00 a 11.00 hodin a po nešporách.
 • V říjnu modlitba posvátného růžence v 15.00 hodin.
 • V postní době místo růžence v 15.00 hodin křížová cesta.
 • V 16.15 hodin české zpívané nešpory.

Kostel sv. Josefa, Obořiště

sobota

16.00

zimní čas

18.00

letní čas

Mimořádné bohoslužby

Prosby k Panně Marii Svatohorské

Vaši prosbu předneseme při nejbližší možné liturgii. Jestli chcete, můžete nám na sebe nechat kontakt – a my vám pak potvrdíme, že se tak stalo.


Živý přenos z bohoslužby

Mše ze Svaté Hory můžete sledovat i prostřednictvím přímého přenosu. Ten začíná vždy těsně před začátkem bohoslužeb, jak jsou uvedeny v seznamu výše. Přenos je možný pouze u mší konaných v basilice. Venkovní Korunovační oltář pro přenosy není přizpůsoben.

Problém s přehráváním?

Pokud se vám nedaří spustit přehrávání, stáhněte si tento soubor a spusťte ho pomocí aplikace Windows Media Player. Živý přenos již nyní funguje pro OS Windows, Android i iOS

androidhttps://play.google.com/store/apps/details?id=cz.ladasoukup.svatahora

ioshttps://apps.apple.com/us/app/svata-hora/id1467902767?l=cs#?platform=iphone

Sledujte bohoslužby ve svém mobilu

Živý přenos z bohoslužby můžete pohodlně sledovat také ze svého chytrého telefonu. Stačí si stáhnout bezplatnou aplikaci v příslušném obchodě, v App Store pro zařízení s operačním systémem iOS a na Google Play pro zařízení se systémem Android.

Jak se k nám dostanete?

Všechny cesty vedou do Říma, některé to berou přes Svatou Horu. Podívejte se, jak a kudy to k nám budete mít nejblíže.

Časopis Svatá Hora

Co se děje na Svaté Hoře? Informace o aktuálním dění, plánovaných akcích a další najdete v Časopise Svatá Hora.

Exerciční dům a duchovní cvičení

Prostor pro krátkodobé ubytování a exercicie – duchovní cvičení, a přitom v bezprostřední blízkosti Svaté Hory.