Skip to main content

Hudba

Umění k církvi i bohoslužbě patří již tradičně. Jak praví staré úsloví: „Kdo zpívá, dvakrát se modlí.“ Přijměte tedy pozvání k modlitbě prostřednictvím tónů nebo „jen“ k účasti na hudebním koncertním dění ve svatohorské bazilice.

Aktuálně…

Již šestý ročník koncertního cyklu Nedělních varhanních půlhodinek ve svatohorské bazilice je již ve svém běhu. Roku 2023 se pěti měsících představí na 23 interpretů z Čech i zahraničí. Koncerty se konají vždy v neděli ve 14.00. Koncertní cyklus se koná za finanční podpory Města Příbram, Ministerstva kultury ČR a Matice Svatohorské. Seznam interpretů naleznete zde.

Mše se sborovou, komorní a varhanní hudbou

Hudební doprovod hlavní nedělní mešní liturgie zajišťují střídavě Svatohorský chrámový sbor a hosté. Je tím zaručena pestrost liturgické hudby od čistě varhanních mší s lidovým zpěvem přes bohosužby doprovázené gregoriánským chorálem, mše s komorní liturgickou hudbou až po náročné mše figurální. Konstantou je činnost Svatohorského chrámového sboru, který při liturgii účinkuje zpravidla dvakrát měsíčně.

neděle 9.00

Nedělní varhanní půlhodinky

Úspěšně dokončená stavba velkých svatohorských varhan přímo vybízí k existenci nesčetných hudebních projektů. Koncertní cyklus Nedělních varhanních půlhodinek, konaný od první květnové neděle až po první neděli říjnovou, nabízí posluchačům výběr domácí i světové hudební literatury v interpretaci renomovaných varhaníků českých i zahraničních. Podrobněji na letáčku. Streamy koncertů můžete sledovat na našem Youtube kanálu, fotografie a aktuality najdete na našem Facebookovém účtu. Festival se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Města Příbram a Matice Svatohorské.

Roráty

Svatohorští literáti, volná skupina nadšených zpěváků a mladých instrumentalistů, navazuje na tradici literátských bratrstev, která svým zpěvem poskytla v minulosti mocnou oporu českému jazyku. Rorátní zpěvy jsou skutečným a celosvětově jedinečným pokladem české liturgické hudby. Jejich počátky spadají do doby Karla IV. a při současné liturgii zaznívají opět v původní podobě, čerpající ze starých pramenů.

adventní soboty 6.00

Nešpory

Jedním ze specifik liturgického dění v basilikách minor by mělo být veřejné slavení liturgie hodin. Ve svatohorské bazilice můžete navštívit pravidelné zpívané české nedělní nešpory. Jejich hudební složku speciálně pro toto poutní místo zkomponoval regenschori Pavel Šmolík. Zpěvníček pro jednotlivé liturgické doby si můžete stáhnout: advent, doba postní, doba velikonoční, mezidobí.

každou neděli 16.15

Svatohorský chrámový sbor

Základnu sboru tvoří skupina zpěváků oscilující mezi 10 až 15 členy, kteří v uplynulém období pod vedením P. Karla Břízy zpívali při mších pravidelně každou neděli po celý rok. V současné době sbor vystupuje cca jednou za dva týdny. Pro význačné liturgické příležitosti vždy připravuje vícehlasou nebo figurální hudbu, bylo pro něj a provedení ve svatohorské bazilice napsáno velké množství skladeb (skladby P. K. Břízy, Janovy pašije R. Rejška, skladby St. Jelínka). Podrobněji na stránkách sboru.

Břízovské slavnosti

První ročník tohoto „festivalu“ se uskutečnil ve svatohorské bazilice a přilehlých prostorách roku 2019. Akce zpřístupňuje širokému publiku liturgickou hudbu. Festival je zahájen zádušní mší za P. Karla Břízu. Pestrý program (střídají se koncertní a liturgická provedení hudby různých stylových období) je doplněn tematickými přednáškami. Příští ročník se uskuteční 14., 16. a 17. 10. 2020. Více o ročníku 2019 zde. Podrobněji na brizovskeslavnosti.cz.

Hudba při svatbách

Při svatbě je obvyklá varhanní hudba. Naši varhaníci mají pro vás připraven výběr kvalitních varhanních skladeb vhodných pro svatební obřad v chrámovém prostředí. Níže můžete zvolit vhodné skladby.

Pro svatební obřad beze mše svaté vyberte, prosím, tři skladby: Vstup, hudbu při podpisech, závěr. Skladby jiné než níže uvedené není možné zařadit.

Číst dále

Níže uvedené skladby jsou doplněny odkazy na krátkou zvukovou ukázku, jak tato hudba zní konkrétně na velkých varhanách svatohorské baziliky.

Vstup a závěr
(vzhledem k malému prostoru v bazilice doporučujeme volit zpravidla jen jednu skladbu pro vstup a jednu pro odchod)

 1. F. Mendelssohn-Bartholdy: Svatební pochod (ze scénické hudby ke Snu noci Svatojánské)
 2. F. Mendelssohn-Bartholdy: Sonata c moll (3. věta)
 3. F. Mendelssohn-Bartholdy: Sonata A dur (část první věty)
 4. R. Wagner: Svatební pochod (z opery Lohengrin)
 5. B. A. Wiedermann: Svatební pochod
 6. H. Purcel: Trumpet tune in D
 7. J. Clarke: Trumpet voluntary
 8. J. S. Bach: Preludium a fuga Es dur (část preludia)
 9. J. I. Linek: Preambullum in C
 10. M.-A. Charpentier: Preludium (z Te Deum)
 11. A. V. Michna: Andělské přátelství

Skladby při podpisech
(jedna, případně dvě skladby)

 1. F. Mendelssohn-Bartholdy: Sonata A dur (2. věta)
 2. F. Mendelssohn-Bartholdy: Sonata B dur (2. věta)
 3. J. Pachelbel: Wir glauben all an einen Gott, chorální předehra
 4. J. Pachelbel: Aria quarta *
 5. J. S. Bach: Air (z orchestrální suity D dur)
 6. J. S. Bach: O Mensch bewein, chorální předehra
 7. J. S. Bach: Liebster Jesu wir sind hier, chorální předehra
 8. J. S. Bach: Preludium C dur (z Dobře tepmerovaného klavíru) / Ch. Gounod: Ave Maria
 9. D. Zipoli: Elevatione in F
 10. D. Zipoli: Pastorale
Spojte se s námi

Hudba na Svaté Hoře

Varhanní hudbu při liturgii zajišťují dva profesionální varhaníci – ředitel kůru Pavel Šmolík a varhanice Ivana Kylarová za pomoci místních amatérských varhaníků. Při nedělní liturgii účinkují střídavě hostující hudebníci a soubory a Svatohorský chrámový sbor.

Mezi hlavní pravidelné svatohorské hudební události patří cyklus Varhanních půlhodinek, jejichž interprety jsou kvalitní varhaníci tuzemští i zahraniční. Svatá Hora je dějištěm i dalších kulturních akcí, např. vícedenních hudebních a uměleckých kurzů.

Spojte se s námi

Varhany na Svaté Hoře

V neděli 25. listopadu 2018 o Slavnosti Ježíše Krista Krále byly ve svatohorské bazilice požehnány nové velké varhany, jejichž zvuk doprovází bohoslužby a zaznívá i při koncertech a dalších kulturních akcích, např. prohlídkách zakončených koncertem.

Velké varhany coby hlavní liturgický hudební nástroj pro svatohorskou baziliku musejí splňovat množství kritérií. Především je třeba, aby nástroj byl po technické, řemeslné, zvukové i estetické stránce na nejvyšší možné úrovni.

Zjistit více

Jak se k nám dostanete?

Všechny cesty vedou do Říma, některé to berou přes Svatou Horu. Podívejte se, jak a kudy to k nám budete mít nejblíže.

Areál Svaté Hory

Svatá Hora není jen bazilika s klášterem. Je to barokní perla s mnoha romantickými zákoutími. Objevte je s námi!

Bohoslužby

Svatá Hora je živým poutním místem. Pokud chcete poznat vše, co nabízí, navštivte některou z bohoslužeb.