CD Růžencové sonáty

350,00 

HEINRICH IGNAZ FRANZ BIBER (1644-1704): RŮŽENCOVÉ SONÁTY

Kompletní nahrávka na 2CD ojedinělého díla svého druhu – cyklu Růžencových sonát jednoho z nejvýznamnějších barokních hudebníků Heinricha Ignaze Franze Bibera, rodáka ze Stráže pod Ralskem, a to v autentické interpretaci podle původního autorova předpisu, tedy s použitím tzv. scordatur houslí (tj. speciální techniky přeladění strun za účelem dosažení specifické barvy tónu a možnosti nezvyklých harmonických souzvuků, v době baroka běžně užívané).

Na dobové nástroje hrají LUCIE SEDLÁKOVÁ HŮLOVÁ (housle) a JAROSLAV TŮMA (varhany). Nahrávka byla pořízena na významném mariánském poutním místě – v kostele Navštívení Panny Marie v Horní Polici, kde se nachází čerstvě zrekonstruované historické varhany vhodné pro autentickou interpretaci barokních děl.

Booklet CD obsahuje průvodní text P. Stanislava Přibyla zamýšlející se nad hudebními, historickými a duchovními souvislostmi díla.

Popis

prof. Jaroslav Tůma – varhany

Lucie Sedláková Hůlová – housle

CD 1

Radostná tajemství

Sonata 1 d moll, senza scordatura  Zvěstování Panně Marii

Sonata 2 A dur, scordatura a e‘ a‘ e“ Navštívení Panny Marie  

Sonata 3 h moll, scordatura b f♯‘ b‘ d“ Narození Páně

Sonata 4 d moll, scordatura a d‘ a‘ d“  Uvedení Páně do chrámu

Sonata 5 A dur, scordatura a e‘ a‘ c♯“ Dvanáctiletý Ježíš v chrámě

 

Bolestná tajemství

Sonata 6 c moll, scordatura a♭ e♭‘ g‘ d“ Ježíš v zahradě Getsemanské

Sonata 7 F dur, scordatura c‘ f‘ a‘ c“ Ježíšovo bičování

Sonata 8 B dur, scordatura d‘ f‘ b♭‘ d“ Ježíšovo korunování trním

Sonata 9 a moll, scordatura c‘ e‘ a‘ e“ Ježíš nese svůj kříž

Sonata 10 g moll, scordatura g d‘ a‘ d“ Ježíšovo ukřižování

 

CD 2

Slavná tajemství

Sonata 11 G dur, scordatura g d‘ × g‘ d“ (= g g‘ d‘ d“) Zmrtvýchvstání Páně

Sonata 12 C dur, scordatura c‘ e‘ g‘ c“ Nanebevstoupení Páně

Sonata 13 d moll, scordatura a e‘ c♯“ e“ Seslání Ducha Svatého

Sonata 14 D dur, scordatura a e‘ a‘ d“ Nanebevzetí Panny Marie

Sonata 15 C dur, scordatura g c‘ g‘ d“ Korunování Panny

 

Passagalia pro sólové housle g moll senza scordatura Anděl strážný