Milosti Panny Marie Svatohorské

12,00 

Brožurka s popisem a výkladem obrazů ve svatohorských ambitních chodbách. Obrazů je namalováno celkem 100. Autor – P. VÁCLAV SMOLÍK CSsR, redemptorista.