Medaile „Pamětník“ se Svatou Horou

60,00 

Jedná se o mosazné medaile ražené z leštěných raznic, o jednotném průměru 36 mm a tloušťce 2 mm. Edice zachovává na všech medailích jednotné základní charakteristické znaky, ale jednotlivé medaile emise jsou číslované.

Popis

Přední strana medaile zobrazuje nejznámější, nejcharakterističtější či typický pohled na danou památku s jejím názvem a výstižným popisem. Rozvržení popisu v mezikruží a obrázku uvnitř se nemění.

Zadní strana medaile zůstává jednotná a zachovává charakter edice. Obsahuje název edice, název zpodobněného objektu a jeho polohu na stylizované mapě České republiky. Zároveň obsahuje i pořadové číslo medaile v edici.