Obrázek Panny Marie Svatohorské s medailkou

17,00 

Pevnější kartička s obrázkem Svaté Hory a Pannou Marií Svatohorskou, vzadu je modlitba k Panně Marii Svatohorské.