Skip to main content

IROP – Ochrana kulturního dědictví

 

Název projektu:

ZÁCHRANA SVATOHORSKÉ STUDÁNKY A VZOROVÁ OBNOVA SOUBORU SOCH NA BALUSTRÁDĚ, SVATÁ HORA

Registrační číslo projektu:          CZ.06.04.04/00/22_052/0002737

 

Základní cíle projektu:

  • Zajištění ochrany kulturního dědictví a zpřístupnění dosud nepřístupných částí památky;
  • Udržení mimořádné univerzální hodnoty historického dědictví v podobě národní kulturní památky Kostel Panny Marie s klášterem – Svatá Hora (rejstříkové č. ÚSKP 189) pro současné i budoucí generace;
  • Posílení/zachování image národní kulturní památky Kostel Panny Marie s klášterem – Svatá Hora jako atraktivní turistické destinace;
  • Zvýšení návštěvnosti národní kulturní památky Kostel Panny Marie s klášterem – Svatá Hora.

Stručný popis projektu:

  • Stavební a restaurátorská obnova SO 07 Mariánská studánka;
  • Vzorová obnova souboru soch na balustrádě a balustrádového zábradlí, kamenného obložení;
  • Obnova koncových bodů kamerového a přístupového systému.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.