Skip to main content

Při diskusích o konečné podobně CD „Zpívání u jesliček”, které vyšlo před několika týdny, a které zahrnuje kompilaci živých nahrávek stejnojmenné, oblíbené a hojně navštěvované akce ve svatohorské bazilice, padlo slovo též na zpracování doprovodů k obsaženým koledám.

Poskytnout posluchači, který je třebas současně i varhaníkem, přepis na CD nahraných varhanních doprovodů však není dost dobře možné – jednalo se totiž o doprovody všemi varhaníky veskrze improvizované. V důsledku toho vám tak nabízíme zbrusu nová zpracování vybraných vánočních písní z pera svatohorského titulárního varhaníka Prof. Jaroslava Tůmy. U každé z koled jsou uvedeny tři různá zpracování, z nichž první – obvykle nejjednodušší – je určeno pro hru manualiter (pouze rukama), druhé případně pro hru s pedálem, třetí pak je nejnáročnějším zpracováním předehry k písni. Ta zpracování koled, kde je tak uvedeno zkratkou Ped, počítají s použitím pedálu.

Téměř dokončený cyklus zmíněných varhanních zpracování koled naleznete ve formátu pdf zde. CD „Zpívání u jesliček” můžete zakoupit v našem e-shopu nebo v prodejně svatohorského muzea v ambitu.