Skip to main content

Adventní jarmark

Advent je časem radostného očekávání a příprav na Vánoce. Bylo by škoda strávit jej jen nákupy a úklidem. Prostor k adventnímu setkávání a radostnému očekávání Vánoc vám nabízíme na svatohorském Adventním jarmarku.

Navštivte náš Adventní jarmark.
Svou návštěvou můžete navíc podpořit výrobu
nových postaviček do svatohorského betlému.
A protože zvířat není v jesličkách nikdy dost,
díky vám může být napřesrok bohatší o husy a kachny.

Odměnou za Vaši podporu pro Vás bude bohatý program jarmarku, do něhož se můžete aktivně zapojit podle zájmu i vy:

  • Minikoncerty žáků ZUŠ A. Dvořáka v 11.00, 12.00, 14.00 a 15.00
  • Ukázky řezbářské práce
  • Zdobení perníčků
  • Výroba svatých obrázků
  • Tvorba plstěných oveček

a mnoho dalšího. Chybět nebude ani drobné občerstvení, bude možnost zakoupení upomínkových předmětů. Podrobněji o programu a účastnících níže.

Eliška Gregorová

Prodej vlastních výrobků (tašky, šperky, oblečení); dílnička s výrobou svatých obrázků

Když jsem se učila šít, tak jsem se tím, že občas rozpářu a recykluji nějaký kus oděvu moc nechlubila. Co bylo ale před pár lety téměř nemyslitelné přiznat, teď ale mnohdy dává finálnímu výrobku mnohem větší přidanou hodnotu. Na jarmarku proto budu nabízet například tašky vyrobené z látek z odložených kalhot či patchworkové povlaky na polštář ale i výrobky z látek nových – taštičky, obaly na zobcovou flétnu apod. Na některé výrobky používám dokonce látky potištěné podle mého vlastního návrhu. Pro lepší představu o mých látkách se podívejte na můj profil na Spoonfloweru: https://www.spoonflower.com/profiles/between_the_buttons. A jste též zváni k návštěvě mého obchodu na Fleru, kde zase najdete převážně fotografie a přáníčka: https://www.fler.cz/between-the-buttons.

Milan Hošek

Řezbář, ukázka práce; prodej výrobků

Trochu zachovalý řezbář, který se k vyřezávání dostal na gymnáziu. Rodiče mého spolužáka přivezli z Afriky vyřezávanou masku. Moc se mi líbila a chtěl jsem si vyzkoušet, zda by mi to šlo. Podařilo se, posléze jsem vyřezávání propadl a příležitostně jsem pižlal všechno možné, počínaje prstýnky, náramky, šperkovnicemi pro spolužačky a kamarádky, až po reliéfy výjevů z bible, malé figurky svatých na zakázku jako dárky. Těch církevních námětů byl v té době poněkud nedostatek, psal se rok 1975. A když známí jeli do zahraničí, tak se jim hodilo něco, co mělo souvislost s Příbramí, která je úzce spjata se Svatou Horou. Po střední škole vyřezávání pokračovalo spíše sporadicky, třebaže někdy mě to popadlo a řezal jsem v kuse i delší dobu, ale stále jako záliba. Změna nastala po roce 89, onemocněl jsem a dokonce mi nabízeli invalidní důchod, protože jsem nemohl pracovat mezi lidmi. Jenže to mi připadalo dost tristní, abych se ve třiatřiceti stal důchodcem, takže jsem svůj koníček prohlásil za řemeslo a začal jsem se jím živit. Můj bývalý učitel z gymnázia věděl, že jsem už v době studia řezal a přitáhl mě do Spolku příbramských betlémářů. A tak se ze mě stal betlémář. A drží mě to doposud.

Charita Příbram

Prodej výrobků ze stacionáře; dílnička (andílci, ozdoby na stromeček, svícny,…)

Charita v ČR funguje už 100 let, naše příbramská funguje už přes 30 let. Máme více služeb, domácí zdravotní služba, pečovatelská a odlehčovací služba,ty fungují jako terénní péče, dále služba pro rodiny s dětmi, ta také zajišťuje potravinovou podporu potřebným a zajišťuje charitní šatník, a náš denní stacionář, který funguje jako ambulantní služba a uživatelé služby dochází k nám  dle potřeby (pokud se ocitnou v jakékoli náročné životní situaci) za smysluplným trávením času a a rozvojem a udržením soběstačnosti. Nově také Charita provozuje Taxík Maxík – zvýhodněné taxi pro seniory.

Spolek RADOST PŘÍBRAMÁČKŮM (Jana Havelková Puklová)

Prodej reklamních předmětů, drobné občerstvení od podporovatelů

Spolek RADOST PŘÍBRAMÁČKŮM jsem založila za účelem pomoci potřebným a to zejména dětem ze sociálně slabých rodin, dětem v azylových domech (Příbram, Mokrovraty, Sedlčany), dále dětem z dětského domova Pepa v Lazci a v neposlední řadě rodinám, které postihla nějaká těžká životní situace nebo vážná nemoc dítěte. Několikrát jsme pomáhali i jinde, např. starým lidem v pečovatelských domech, ale také klientům Nízkoprahového centra v Příbrami, nebo klientům Farní charity. Hlavní činností spolku je vybírání věcí od dárců (oblečení, boty, hračky, knížky, potraviny, hygienické potřeby, vybavení do bytu, kuchyň.potreby a další běžné věci), ty svážím do prostorů spolku, kde je následně třídím a předávám dále potřebným. Již několik let pořádám štědrovečerní večeři pro lidi bez domova, kdy jim smažím kapry, úžasné dobrovolnice z Pičína dělají každý rok několik kg brambor. salátu, to vše jim osobně vezu přímo na Štědrý den v době oběda, plus jim přidám drobný dárek (balíček, s konzervami, čajem a sladkým), pořádám také několik let sbírky čajů na zahřátí pro lidi bez domova. Několik let plníme přání od Ježíška pro děti z DD Pepa v Lazci, kdy si nakreslí co by si přály, já obrázky vložím do skupiny spolku na fb a lidé jim dárek osobně koupí, zabalí a předají mě a já je pak osobně dětem vezu pod stromeček. Několik let se taky aktivně se spolkem účastním potravinových sbírek pořádaných po celé republice. Další z činnosti které spolek pořádá je konání různých benefičních akcí, kdy jde výtěžek z celé akce na předem vybrané nemocné dítě nebo nákup chybějících věci (léky, dětská strava, pleny, úhrada táborů pro děti ze soc. slabých rodin).

Nalžovický zámek

Prodej výrobků klientů (vánoční dekorace a další)

Nalžovický zámek je příspěvkovou organizací Středočeského kraje, poskytuje celkem pět sociálních služeb. Jednou z nich je sociálně terapeutická dílna v Příbrami. Sociální služba zajišťuje individuální pomoc a podporu tak, aby uživatelé žili co nejběžnějším způsobem života, dle svých přání a schopností. Jedná se o  denní službu, která je  poskytovaná osobám se sníženou soběstačností. Je určena pro osoby s mentálním postižením. Umožňuje uživatelům vést co možná nejpodobnější život běžnému občanovi, který chodí do zaměstnání, kde má své spolupracovníky, plní určité pracovní činnosti, při nichž vykazuje schopnosti a dovednosti a uplatňuje získané znalosti. Služba se snaží klienty pokud možno co nejvíce aktivizovat, např. tím,  že je  zapojuje do výroby jednoduchých dekorativních předmětů. Klienti službu navštěvují pravidelně, dochází do STD rádi a těší se na zdejší kolektiv.

Jindřiška Faltysová

Dílnička se zdobením perníčků, prodej vlastních výrobků (šperky a jiné)

Jsem studentka dějin umění se zájmem o umělecká řemesla, vyrábím šperky technikou měkkého pájení cínu a wire-wrapping, pro radost zdobím perníčky.

Ivana Kylarová

Dílnička k plstěným ovečkám; prodej

Ivana Kylarová je svatohorskou varhanicí. Pochází z Příbrami. Vyučuje klavír a varhany v ZUŠ Dobřichovice. Kromě toho  má ráda ruční práce. Technikou plstění jehlou se dají vyrobit různé postavičky, například figurky do betléma. Velmi jednoduché jsou malé ovečky, které zvládnou i menší děti.

Svatohorská nabídka

Vánoční ozdoby, papírové betlémy, káva, horký mošt, cukroví, teplé oplatky a další.

4 koncerty ZUŠ A. Dvořáka Příbram

Dopoledne vystoupí soubor Chordis založil pan učitel David Štěch a žáci se v něm věnují klasické, filmové a populární hudbě. V souboru se objevují prozatím housle, flétny a trubky.

Dále uslyšíte Dino Band vznikl v reakci na poptávku po souborové hře v trumpetové sekci ve třídě pana učitele Davida Štěcha. Repertoár je tvořen většinou fanfárami, klasickou hudbou a úpravami populárních písní.

Odpoledne vám zahraje flétnový soubor Základní umělecké školy Antonína Dvořáka  pod vedením Ivety Šmolíkové je v současné době sestaven ze 7 žáků ve věku 10-13 let. Hrají skladby velmi různorodé. Od renesančních tanců přes krátké barokní skladbičky, úpravy lidových písní, až po současnou literaturu. Obsazení je nejčastěji 3-4hlasé a děti si postupně vyzkouší hru na různé druhy zobcových fléten. Vystupují na školních koncertech, akcích města Příbram, v rámci festivalu Antonína Dvořáka, na Svatohorské Šalmaji a dalších.

Zpívat bude pěvecký sbor Hokus Pokus je příbramský dětský sbor, který působí na ZUŠ Antonína Dvořáka Příbram pod vedením Viktorie Dukové. Sborový repertoár je pestrý a to i žánrově. Byli součástí opery Rusalka na památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, muzikálu Kocourek Modroočko v divadle Antonína Dvořáka, na Svatohorské Šalmaji zazpívali středověké písně. Dále se účastní charitativních koncertů, zahájení adventu v Příbrami, Čertovského Nováku a mnoho dalších.

Aktuálně

Chystáte se během adventu na Svatou Horu? Podívejte se do aktualit, co zajímavého se na tomto poutním místě děje.

Návštěvní doba

Svatá Hora je všem otevřena 365 dní v roce. Podívejte se, v jaké časy vás během Vánoc rádi přivítáme.

Hudba

Hudba na Svaté Hoře má dlouhou tradici. Zjistěte více o aktuálních koncertech a mších se sborovou, komorní či varhanní hudbou.