Skip to main content

24. Arcidiecézní pouť a DEN MODLITBY za duchovní povolání

Tradiční arcidiecézní pouť za duchovní povolání se bude konat v sobotu 3. května 2025 na Svaté Hoře u Příbrami. Mše sv. celebrovaná arcibiskupem pražským Janem Graubnerem, za účasti bohoslovců Arcibiskupského semináře začne v 11:30. 

9.00 mše svatá (bazilika), po mši sv. adorace Nejsvětější svátosti
10.45 svátostné požehnání (bazilika)
11.00 modlitba růžence s řeholníky (Korunovační oltář)
11.30 mše svatá s přijetím bohoslovců mezi kandidáty jáhenství a kněžství
celebruje arcibiskup Jan Graubner (Korunovační oltář)
13.30 Mariánská pobožnost (Korunovační oltář)

Během dopolední adorace a modlitby růžence možnost svátosti smíření.

Další mše svaté na Svaté Hoře v tento den: v 7.00 a 17.00
Na přípravě pouti se podílejí bohoslovci pražského semináře. Program poutního dne bude zveřejněn na webových stránkách Arcibiskupství pražského (www.apha.cz) a poutního místa Svatá Hora (www.svata-hora.cz).
Plakátek je ke stažení zde.

Datum

Kvě 03 2025

Čas

Celodenní akce

Místo

Svatá Hora - Korunovační oltář
Svatá Hora - Korunovační oltář