Skip to main content

Bl. španělských mučedníků, CSsR

Bl. španělských mučedníků, CSsR 

Označení „mučedník“ na první pohled evokuje spíš historii: kohosi upáleného u kůlu císařem Caligulou v Římské říši. Mučednictví je ale aktuální i dnes. Jeho příkladem jsou třebas tzv. mučedníci španělské občanské války, což je označení pro katolíky povražděné pro víru v průběhu tzv. rudého teroru, kdy byly ve 40. letech 20. století ve Španělsku povražděny tisíce duchovních a řeholních osob (13 biskupů, 4172 kněží, 2364 řeholníků a 283 řeholnic). Vražděni byli samozřejmě i laici, tj. běžní věřící, v jejich případě ale nejsou známy počty obětí. Svatořečeni nebo blahořečeni (nižší stupeň svatořečení) byli mnozí z nich v různých dobách. Španělští mučedníci, jejichž svátek se slaví 6. listopadu, je část z nich, přesněji skupina 522 umučených křesťanů, z nichž 15 bylo členy Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele – redemptoristů. (Javier Gorosterratzu Jaunarena, Ciriaco Olarte Pérez de Mendiguren, Miguel Goñi Áriz,Julián Pozo Ruiz de Samaniego, Pedro Romero Espejo a bratr Victoriano CalvoLozano).

Datum

Lis 06 2024

Čas

8:00 - 18:00

Místo

Svatá Hora - bazilika
Svatá Hora - bazilika