Skip to main content

Boží hod vánoční

Zasvěcený svátek. Mše sv. v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30, po odpolední mši sv. zpívané nešpory.
Hudba při mši v 9.00: F. X. Brixi – Missa pastoralis in D.

„Zpívání u jesliček“ za doprovodu varhan ve 14.00 v bazilice. Zpěvníky budou k dispozici.

Datum

Pro 25 2024

Čas

7:30 - 17:00

Místo

Svatá Hora - bazilika
Svatá Hora - bazilika