Boží hod vánoční

Zasvěcený svátek. Mše sv. v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30, po odpolední mši sv. zpívané nešpory.
Hudba při mši v 9.00:
„Zpívání u jesliček“ za doprovodu varhan ve 14.00 v bazilice. Zpěvníky budou k dispozici.

Datum

Pro 25 2021

Čas

7:30 - 17:00