Skip to main content

Exercicie „Prorok Jonáš – ako rozpoznať Božiu vôľu“ 7. – 11. 10. 2024

Duchovné cvičenia budú prebiehať v slovenskom jazyku. 
Vede P. Miloš Pizovka, CSsR, působící na Svaté Hoře. Exercicie začínají první den mší sv. v 17 hodin v bazilice a poté večeří a končí snídaní poslední den. Cena: 3 700 Kč. Přihlásit se můžete písemně: Římskokatolická farnost Svatá Hora, Exerciční dům, 261 01 Příbram II–591, mail:ex.dum@svata-hora.cz nebo vyplněním formuláře na http://www.svata-hora.cz, www.svata-hora.cz.
Tel. 731 619 800, Změna programu vyhrazena. Plakátek ke stažení je zde.

Datum

Říj 07 - 11 2024

Čas

15:00 - 9:00

Místo

Svatá Hora - exerciční dům
Svatá Hora - exerciční dům