Skip to main content

Malé filmové exercicie ve farním sále – vstup z ambitů

malé filmové exercicie
Srdečně Vás zveme na malé filmové exercicie pořádané v sobotu 25. února 2023 od 15:00 hod. do farního sálu Svaté Hory. Vstup z ambit. Jedná se o volné moderované povídání, naslouchání, diskusi a sdílení zkušeností v přátelské atmosféře podpořené malým občerstvením. Úvodem k tomu bude promítnut film.
Délka trvání akce je dána především zájmem a aktivitou přítomných (předpokládá se celkem i s promítáním max. 3 hod.). V místě jsou dostupné toalety, prostor je vytápěný. Vstupné dobrovolné, není potřeba se přihlašovat předem. Počet účastníků je dán kapacitou místnosti. Setkání moderuje jáhen Pavel Švarc. 

Změna programu vyhrazena

Datum

Úno 25 2023

Čas

15:00 - 18:00

Místo

Svatá Hora - farní sál
Svatá Hora - farní sál