Skip to main content

Malé filmové exercicie ve farním sále – vstup z ambitů

malé filmové exercicie 


Srdečně Vás zveme na další svatohorské malé filmové exercicie pořádané v sobotu 23. září 2023 od 15:00 hod. ve farním sále (na „jedničce“ – vstup z ambitů) Svaté Hory. Jedná se o volné moderované povídání, naslouchání, diskusi a sdílení zkušeností v přátelské atmosféře podpořené malým občerstvením. Úvodem k tomu bude promítnutí některého z filmu:

Délka setkání se odvíjí od zájmu a aktivity přítomných (podle zkušeností bývá max. 3,5 hod.). Dobrovolné vstupné slouží jako příspěvek na provoz a konání akce. Počet účastníků je dán kapacitou místnosti. Setkání moderuje jáhen Pavel Švarc. Bližší informace na plakátku.
Změna programu vyhrazena. Plakátek ke stažení je zde.

Datum

Lis 25 2023

Čas

15:00 - 18:00

Místo

Svatá Hora - farní sál
Svatá Hora - farní sál