Skip to main content

Oslava 292. výročí Korunovace 8. – 9. 6. 2024

Sobota 8. června 2024 – Oslava v předvečer výročí korunovace sošky Panny Marie Svatohorské.

17:00 Mše svatá
17.00 – 17.45  Přednáška PhDr. Věry Smolové o slavnosti Korunovace
18.00 – 19.00  Koncert na kolečkách: Premiéra litanií R. Rejška a další skladby pro sbor,  saxofony a varhany v ambitu. Légère Quartet ad. V premiéře zazní litanie se jmény světců soch na horním ambitu.
19:00 Modlitba posvátného růžence u Korunovačního oltáře
19:30 Mše svatá z vigilie, po mši svaté světelný průvod

Neděle 9. června 2024

7:30 Mše svatá v bazilice
8:30 Modlitba posvátného růžence u Korunovačního oltáře
9:00 Slavnostní mše svatá. Po mši svaté následuje průvod s milostnou soškou
11.00 Tichá mše svatá v bazilice
13:00 Mariánská pobožnost se slavnostním požehnáním a uctíváním milostné sošky 
           u Korunovačního oltáře
14:00 Varhanní půlhodinka, hraje svatohorský regenschori P. Šmolík. Vstup na koncert pouze 
           před jeho začátkem
15:30 Mše svatá
16:15 Zpívané české nešpory

 
Plakát je ke stažení zde

Korunovace – netradičně hlavní poutní slavnost Svaté Hory  

 Nejvýznačnějším svátkem každého kostela je jeho poutní slavnost nebo výročí jeho posvěcení.  Na Svaté Hoře je zejména oslava Posvěcení chrámu zatlačena tzv. slavností Korunovace. Ta se  poprvé konala 22. června 1732 u příležitosti umístění zlatých korunek na hlavy svatohorské  Madony i jejího Syna. Datum slavnosti je papežským dekretem stanoveno na třetí neděli po  Svatodušní neděli a tedy se každoročně posouvá s datem Velikonoc. Pro tuto slavnost byly  potvrzeny některé nové oltáře, Pražská brána byla pokryta iluzivními nástěnnými malbami a celá  Svatá Hora vyzdobena. Za účastí nebývalého množství poutníků, šlechty a duchovenstva se  konala korunovační slavnost po osm dní a přispěla k dalšímu rozšíření věhlasu Svaté Hory. Asi v  téže době byla klenební pole ambitů pokryta nástropními malbami zobrazujícími různé neblahé  události, při nichž pomohla na prosbu svých ctitelů P. Marie Svatohorská. 

 Korunování poutních obrazů a soch mariánských bylo zavedeno v katolické církvi v roce 1640 z  popudu italského šlechtice Alexandra Sforzy Pallavicini, který došel k názoru, že nosí-li zlaté  koruny vládnoucí knížata a králové, tím spíš toto právo přísluší Královně nebes a jejímu Synovi.  Korunovány byly mariánské obrazy a sochy v nejslavnějších poutních místech nejdříve v Itálii a  pak v ostatních zemích.

Datum

Čvn 09 2024

Čas

8:30 - 14:30

Místo

Svatá Hora - bazilika a Korunovační oltář
Svatá Hora - bazilika a Korunovační oltář