Skip to main content

Svatocecilské nešpory

Svatocecilské nešpory

Každodenní život řeholní komunity (mnichů) se odehrává ve střídání práce a modlitby. Aby byl modlitbou posvěcen celý pracovní den, byla již ve středověku naplánována na určité hodiny. Jejím základem pak byla modlitba 150 žalmů (v  Bibli obsažených duchovních písní), které se stihli řeholníci pomodlit během jednoho týdne. Žalmy doplňovaly další zpěvy, zejména krátké „refrény“ (antifony), které židovské žalmové texty aktualizovaly pro ten který den křesťanského kalendáře. 

Jednou ze dvou hlavních z těchto denních klášterních modliteb jsou večerní chvály, latinsky vesperae, česky podobně nazývané nešpory. V bazilikách se předpokládá také jejich pravidelná modlitba. Ve svatohorské bazilice se je v češtině a ve zpívané formě modlíme každou neděli v 16.15. Nad rámec každonedělní praxe pak slaví církevní hudebníci svatohorské baziliky a pozvaní hosté zvláštní zpívané nešpory v den (nebo předvečer) památky patronky církevní hudby, svaté Cecílie.

 Následuje svatocecilské setkání hudebníků.

Datum

Lis 21 2024

Čas

18:00 - 18:30

Místo

Svatá Hora - bazilika
Svatá Hora - bazilika