Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie.

Titulární slavnost svatohorské baziliky, doporučený svátek, možnost získat pln. odpustky.

Sobota 14. 8. 2021 – vigilie:
19.00 modlitba růžence u Korunovačního oltáře
19.30 mše sv. Následuje světelný průvod. Ostatní mše v 7.00, 9.00 a v 17.00.

Neděle 15. 8. 2021: 
7.30 mše svatá
9.00 hlavní mše svatá, celebruje P. Petr Beneš, CSsR, následuje průvod s milostnou soškou Panny Marie Svatohorské 
11.00 tichá mše svatá v bazilice
13.30 pobožnost k Panně Marii, požehnání předmětů 
14.00 nedělní varhanní půlhodinka 
15.30 mše svatá a české nešpory 

Po dobu slavnosti možnost získat plnomocné odpustky 
Pro zájemce je od 13.00 připravena prohlídka hodinové věže  

Datum

Srp 15 2021

Čas

9:00 - 11:00

Místo

Svatá Hora - Korunovační oltář
Svatá Hora - Korunovační oltář