Skip to main content

Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Sobota 19. 8. 2023 – vigilie:

18.00 přednáška  v refektáři „Domov slova. O bibli a krásné literatuře nad knihami Petra Beneše“
19.00 autogramiáda knih P. Petra Beneše v prodejně
19.00 modlitba růžence u Korunovačního oltáře
19.30 mše sv., celebruje Mons. Zdenek Wasserbauer. 
           Následuje světelný průvod. Ostatní mše v 7.00, 9.00 a v 17.00.

Neděle 20. 8. 2023: 
7.30 mše svatá
9.00 hlavní mše svatá, celebruje P. David Horáček CSsR, následuje průvod s milostnou soškou Panny Marie Svatohorské
         Hudba při liturgii: S. Jelínek – Mešní proprium.  
11.00 tichá mše svatá v bazilice
13.30 pobožnost k Panně Marii, požehnání předmětů 
14.00 nedělní varhanní půlhodinka 
15.30 mše svatá a české nešpory 

Po dobu slavnosti možnost získat plnomocné odpustky .
Plakátek ke stažení je zde.

Datum

Srp 19 - 20 2023

Čas

16:30 - 17:00

Místo

Svatá Hora - bazilika
Svatá Hora - bazilika