Skip to main content

Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Titulární slavnost svatohorské baziliky, doporučený svátek, možnost získat pln. odpustky.

Sobota 19. 8. 2023 – vigilie:
19.00 modlitba růžence u Korunovačního oltáře
19.30 mše sv., celebruje Mons. Zdenek Wasserbauer. Následuje světelný průvod. Ostatní mše v 7.00, 9.00 a v 17.00.

Neděle 20. 8. 2023: 
7.30 mše svatá
9.00 hlavní mše svatá, následuje průvod s milostnou soškou Panny Marie Svatohorské
Hudba při liturgii: S. Jelínek – Mešní proprium.  
11.00 tichá mše svatá v bazilice
13.30 pobožnost k Panně Marii, požehnání předmětů 
14.00 nedělní varhanní půlhodinka 
15.30 mše svatá a české nešpory 

Po dobu slavnosti možnost získat plnomocné odpustky 

Datum

Srp 20 2023

Čas

9:00 - 17:00

Místo

Svatá Hora - Korunovační oltář
Svatá Hora - Korunovační oltář