Skip to main content

Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Sobota 17. 8. 2024 – vigilie:

19.00 modlitba růžence u Korunovačního oltáře
19.30 mše sv.
           Následuje světelný průvod. Ostatní mše v 7.00, 9.00 a v 17.00.

Neděle 18. 8. 2024: 

7.30 mše svatá
9.00 hlavní mše svatá, celebruje P. Jaroslav Brož, SSL, následuje průvod s milostnou         soškou Panny Marie Svatohorské. Hudba: S. Jelínek – Mešní proprium.

Ostatní bohoslužby jako v neděli (z 20. neděle v mezidobí).

11.00 tichá mše svatá v bazilice
13.30 pobožnost k Panně Marii, požehnání předmětů 
14.00 nedělní varhanní půlhodinka 
15.30 mše svatá a české nešpory 

Po dobu slavnosti možnost získat plnomocné odpustky .
Plakátek ke stažení je zde.

Poutní slavnost – Nanebevzetí P. Marie  

 Podobně jako Kristus, uchráněn prvotního hříchu, vstoupil po svém vzkříšení vlastní mocí na  nebesa (viz Nanebevstoupení), již hluboko v minulosti panovalo přesvědčení, že na nebe byla  vzata svým Synem i Matka Boží, rovněž prosta poskvrny prvotního hříchu (zrady Boha Adamem a  Evou v ráji, kdy pojedli ze stromu poznání, aby se vyrovnali Bohu). Víra v Nanebevzetí se opírá o  apokryfní literaturu a rozšířilo se také díky vyprávění ve Zlaté legendě a uznávají ji katolická a  částečně pravoslavná církev. Kostely byly Nanebevzaté P. Marii zasvěcovány dávno před tím, než bylo učení o Nanebevzetí církví oficiálně uznáno (až roku 1950). Jen bazilik s tímto zasvěcením je  v Čechách 9, celkem je Nanebevzaté zasvěceno u nás asi 300 kostelů a desítky kaplí.   Slavnost připadá na 15. srpna a je slavena následující neděli. Podobně jako u Slavnosti  Korunovace se slaví jak sobotní Vigilie (předvečer), mše svatá s následným světelným průvodem  (průvod za zpěvu mariánských písní areálem Svaté Hory se svícemi v rukou), tak nedělní slavnost  s hlavní mší a následným mariánským průvodem v jehož čele je na nosítkách nesena sochy P.  Marie Svatohorské. 

Datum

Srp 17 - 18 2024

Čas

16:30 - 17:00

Místo

Svatá Hora - bazilika
Svatá Hora - bazilika