Skip to main content

Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Titulární slavnost svatohorské baziliky, doporučený svátek, možnost získat pln. odpustky.

Sobota 20. 8. 2022 – vigilie:
19.00 modlitba růžence u Korunovačního oltáře
19.30 mše sv. Následuje světelný průvod. Ostatní mše v 7.00, 9.00 a v 17.00.

Neděle 21. 8. 2022: 
7.30 mše svatá
9.00 hlavní mše svatá, celebruje P. Christian Pšenička, následuje průvod s milostnou soškou Panny Marie Svatohorské
Hudba při liturgii: S. Jelínek – Mešní proprium.  
11.00 tichá mše svatá v bazilice
13.30 pobožnost k Panně Marii, požehnání předmětů 
14.00 nedělní varhanní půlhodinka 
15.30 mše svatá a české nešpory 

Po dobu slavnosti možnost získat plnomocné odpustky

Datum

Srp 21 2022

Čas

7:30 - 17:00

Místo

Svatá Hora - bazilika
Svatá Hora - bazilika