Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Hlavní mše sv. v 9.00. Hudba: S. Jelínek – Proprium. Po mši sv. následuje průvod s milostnou soškou Panny Marie Svatohorské. Ostatní bohoslužby jako v neděli. Možnost získat plnomocné odpustky.
Plakát ke stažení je zde.

Datum

Srp 15 2021

Čas

9:00 - 11:00

Místo

Svatá Hora - Korunovační oltář
Svatá Hora - Korunovační oltář