Skip to main content

Slavnost Ježíše Krista Krále

Od 12.00 do 15.00 adorace Nejsvětější Svátosti. Možnost získat plnomocné odpustky.

Hudba při mši v 9.00: K. Bříza – III. ordinarium, J. Bříza – mešní proprium.
Po odpolední mši sv. zpívané nešpory.

Datum

Lis 24 2024

Čas

Celodenní akce

Místo

Svatá Hora - bazilika
Svatá Hora - bazilika