Skip to main content

Slavnost Nejsvětější Trojice

Slavnost Nejsvětější Trojice  

 Tento svátek připadá na neděli pro Svatém Duchu. Jeho obsahem je jedna z ústředních  křesťanských nauk, totiž nauka o Nejsvětější Trojici: Bůh existuje ve společenství tří osob – Otce,  Syna a Ducha svatého. Jedno z hlavních křesťanských dogmat vyjadřující trojjedinou existenci  Boha jako Otce, Syna i Ducha svatého, bylo definováno na koncilu v Konstantinopoli roku 381.  Od 12. století je Bůh Otec zobrazován jako stařec sedící na trůně, Bůh Syn jako Kristus na kříži a  Duch svatý jako holubice. Svátek Nejsvětější Trojice byl pro celou církev zaveden v roce 1334  papežem Janem XXII. 

Datum

Kvě 26 2024

Čas

Celodenní akce