Skip to main content

Slavnost Panny Marie Počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Doporučený svátek.

Slavnost Panny Marie Počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Náročné, abstraktní teologické téma je nejčastěji zobrazováno sochou „Immaculaty“ (Neposkvrněné), která stojí na sféře (zeměkouli), patou drtí hlavu ďábla nebo hada, před nohama má půlměsíc a kolem hlavy dvanáct hvězd.

Neposkvrněné početí se často chybně zaměňuje s naukou o panenském početí Ježíše Krista. Zde se však jedná o učení, že Maria byla svými rodiči Jáchymem a Annou počata bez poskvrny hříchu (nikoli bez pohlavního aktu), jehož důsledkem bylo vyhnání Adama a Evy z ráje a jež si s sebou lidstvo nese jako dědičnou vinu. Čistota a zproštění prvotní viny se Marii přisuzuje proto, že se z ní později má narodit Boží Syn.

Dogma (tedy církevně uznanou neměnnou pravdu) o Mariině Neposkvrněném početí vyhlásil až 8. prosince 1854 papež Pius IX, byť toto učení má své kořeny již v 9. století. Kromě Římskokatolické církve většina ostatních církví toto učení neuznává.

Datum

Pro 08 2024

Čas

7:00 - 18:00

Místo

Svatá Hora - bazilika
Svatá Hora - bazilika