Slavnost Panny Marie Počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Doporučený svátek

Datum

Pro 08 - 09

Čas

All Day

Místo

Svatá Hora - bazilika
Svatá Hora - bazilika