Skip to main content

Svatá Hora se zapojí do akce „Hodina Země 2020“

HodinaZemě 2020. Celosvětová událost na ochranu klimatu se letos ode­hraje vsobotu 28. března 2020 od 20.30 do 21.30 hodin. K Hodině Zeměse připojují všichni, kdo si uvědomují naše ohrožení klimatickou krizízpůsobenou zejména používáním fosilních paliv – uhlí, ropy, zemního plynu.Důsledkem je i extrémní počasí – vlny veder, sucho, pří­valové povodně, suchemoslabené lesy napadené kůrovcem.

Vloňském roce došlo k nebývale velkému vzestupu občanského zájmu o klima, v čelese studenty. Ti zorganizovali několik globálních stávek, které se konaly i nařadě míst v ČR. Cílem bylo přimět poli­tiky k důslednějšímu snižování emisí.Obce a vlády po světě vyhlašují stav klimatické nouze. Je to roz­hodnutímístních nebo státních orgánů, kterým prohlašují, že existuje klimatická krizea že dosavadní opatření k zastavení globálního oteplování nejsou dostatečná. VČR se zatím zapojily dvě pražské měst­ské části.

Vprosinci 2019 představila Evropská komise Zelenou dohodu pro Evropu. Jejímcílem je, aby se Evropa stala do roku 2050 prvním klimaticky neutrálnímkontinentem. Měla by zajistit přechod na udr­žitelnější, ekologičtějšíhospodářství. Bude vyžadovat zodpovědnou klimatickou politiku na všech úro­vních,včetně obcí. Klimatická koalice právě vydává brožuru Klimatická krize. Mýty afakta o stavu planety. Smyslem je vysvětlit, proč se mají nutná opatření proochranu klimatu zavádět. Stáhněte si ji https://klimatickakoalice.cz/klimaticka-krize-myty-a-fakta.pdf

Městaa vesnice tradičně při Hodině Země dávají symbolickým gestem najevo, že jimochrana kli­matu není lhostejná. Zhasínají veřejné osvětlení, či osvětlenípamátek a veřejných budov. V ČR se k akci vloni připojilo rekordních 165 obcí,včetně 13 statutárních měst. Zhasla například Petřínská roz­hledna, radničnívěž v Ostravě nebo plzeňská katedrála.

Dalšíinformace (včetně plakátu), najdete na stránkách www.hodinazeme.cz. Do­tazypro­sím pište na adresu hodinazeme@veronica.cz.

Děkujeme Vám a těšíme se na spolupráci!

YvonnaGaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronica

PetrLedvina, koordinátor kampaně
Facebook Hodiny Země: https://www.facebook.com/hodinazemecr/

Datum

Bře 28 2020
Expired!

Čas

20:30 - 21:30