Skip to main content

Svaté Rodiny

Obnova manželských slibů při všech mších sv. Po odpolední mši sv. české zpívané nešpory.

Svátek Svaté rodiny

Tento svátek má netypicky proměnné datum konání: slaví se neděli v tzv. Oktávu vánočním (tj. týdnu po 25. prosinci) nebo – není-li v Oktávu neděle – 30. prosince. V tento svátek při liturgii tradičně manželské dvojice obnovují svůj slib. Svatá rodina tak byla chápána od přelomu 15. a 16. století jako předobraz ideální rodiny křesťanského panovníka, ale samozřejmě má poskytovat příklad i rodinám nepanovnickým. Současně je rodina chápána jako obraz „malé církve“.

Datum

Pro 29 2024

Čas

Celodenní akce

Místo

Svatá Hora - bazilika
Svatá Hora - bazilika