Skip to main content

Svaté Rodiny

Obnova manželských slibů při všech mších sv.

Mše sv. na závěr občanského roku ve 22.30. Po ní následuje prezentace dění za uplynulý rok a přípitek
s ohňostrojem na svatohorském náměstí. 
Ostatní mše sv. v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30. Po odpolední mši sv. české zpívané nešpory.

Plakát na celý advent a vánoce zde.

Datum

Pro 31 2023

Čas

Celodenní akce

Místo

Svatá Hora - bazilika
Svatá Hora - bazilika