Skip to main content

Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty, žehnání doneseného vína po všech mších sv.

Žehnání doneseného vína při všech mších sv.

Datum

Pro 27 2024

Čas

7:00 - 18:00

Místo

Svatá Hora - bazilika
Svatá Hora - bazilika