Skip to main content

Výroční den založení Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele, zároveň výročí posvěcení lateránské basiliky

Výroční den založení Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele – redemptoristů (1732). Redemptoristé působí na Svaté Hoře od roku 1861.
Možnost získat plnomocné odpustky.

Datum

Lis 09 - 10 2027

Čas

All Day

Místo

Svatá Hora - bazilika
Svatá Hora - bazilika