Skip to main content

Výroční den založení Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele, zároveň výročí posvěcení lateránské basiliky

Výročí založení Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele – redemptoristů (1732). Redemptoristé působí na Svaté Hoře od roku 1861.
Možnost získat plnomocné odpustky.
Zároveň Výročí posvěcení lateránské baziliky.

Výročí založení Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele – redemptoristů (9. 11. 1732)

Kongregaci založil 9. listopadu 1732 sv. Alfons, původním povoláním právník. Knězem se stal po prohře soudního případu, kdy byl obžalovaný očividně neprávem odsouzen jen kvůli formální chybě obhajoby. Jedním z hlavních důvodů pro vznik kongregace byl fakt, že v Neapoli byl v té době každý třetí obyvatel duchovním, řada z nich však nenašla uplatnění, a tak se živili, jak se dalo. I krádežemi. Naproti tomu kousek za Neapolí, u města Amalfi, byli negramotní lidé bez kněží a jejich služby. Péče o tyto zapomenuté venkovany se stala smyslem misijní činnosti v počátcích kongregace.

Kongregace dnes má 9 tisíc členů. V Čechách redemptoristé působí od roku 1855 a v dobách největšího rozkvětu měla Česká provincie téměř 300 členů. V nedávné minulosti vedl stále se snižující počet českých redemptoristů (asi 10 osob) k podřízení původní samostatné provincie pod provincii slovenskou. Kromě Svaté Hory spravují nyní redemptoristé např. kostel ve Frýdku a též v Tasovicích u Znojma, rodišti jednoho z významných světců kongregace Klementa Maria Houfbauera.

Datum

Lis 09 2024

Čas

8:00 - 18:00

Místo

Svatá Hora - bazilika
Svatá Hora - bazilika