Skip to main content

Zjevení Páně (Tří Králů)

Doporučený svátek.

Tři králové – Zjevení Páně [lat. Epiphania Domini]  Slavnost Zjevení Páně je významným svátkem vánoční doby a poukazuje na skupinu mudrců,  kteří se přišli vedeni hvězdou či konjunkcí planet poklonit nově zrozenému Králi. Církevní název  svátku Epiphania (=Zjevení) chápe událost klanění mudrců jako symbol zjevení narození Spasitele  

všem národům (světu). V lidové zbožnosti si získala popularitu koledová obchůzka dětí s  papírovými korunami na hlavách a zpěvem příslušných písní (Je třeba si uvědomit, že koledování  bylo několikrát do roka v minulosti povoleno proto, aby ti nejnuznější získali za zpěv nebo  přednesení říkanky alespoň občas trochu ovoce, vajec nebo drobných mincí, a byla to opravdu „z  nouze ctnost“, zoufalá snaha o přilepšení, jak to pěkně ukazuje např. druhý díl pohádky Anděl  Páně). Se svátkem „Tří králů“ (ale v Bibli se nehovoří ani o počtu mudrců ani o tom, že by ty byli  králové), získává tento lidový název snad díky třem darům, kteří Ježíškovi mudrci symbolicky  přinesli, aby ukázali, jakého krále v něm vidí: zlato (dar pro pravého krále), kadidlo (jež se obětuje  pravému Bohu) a myrhu (libě vonící bylinnou mast pro pomazání zemřelého před pohřbem).   Při liturgii slavnosti Zjevení Páně se žehná voda, křída a kadidlo, jímž se chodí se  „vykuřovat“příbytky (na znamení touhy po Boží přítomnosti i v běžném životě), vykrápí se  svěcenou vodou (jako znamení očistění od zla, které si navzájem způsobujeme) a dveře se  označují křídou letopočtem a písmeny K+M+B+, lidově vykládaných jako jména hypotetických Tří  králů – Kašpar, Melichar a Baltazar, v původním významu však zkratku hesla „Christus mansionem  benedicat“ „Kristus (ať) žehná tomuto (příbytku)“. 

Datum

Led 06 2025

Čas

Celodenní akce

Místo

Svatá Hora - bazilika
Svatá Hora - bazilika