Informace » Matice Svatohorská » Velké varhany

Nové velké varhany

Matice Svatohorská staví Nové varhany pro Svatou Horu.

Po úspěšné realizaci stavby chórových varhan navazujeme bezprostředně úsilím o stavbu velkých varhan.

Návrh velkých varhan pro západní kůr baziliky vychází z tradic českého varhanářství konce 17. století a architektonických faktů prostoru baziliky. Rozhodně není snahou dosažení jakési „barokní" repliky. Výsledkem bude kombinace klasických architektonických a výtvarných prvků v konfrontaci s přiznanými prvky novodobými. Dané podmínky v bazilice kladou
mimořádné nároky na konstrukci varhan a v mnoha ohledech vyžadují netradiční a velmi náročná řešení.

Nástroj bude vybaven třemi manuály a pedálem, hrací a registrová mechanika bude čistě Návrh velkých varhanmechanická. Hlavní stroj bude umístěn do velkých křídel podél středního okna, positiv do skříně nad hracím stolem mezi oběma křídly hlavního stroje. Spodní stroj bude v postamentu hlavní skříně, rozdělen na dvě strany. Pedál bude rovněž rozdělen na dvě strany na galeriích pod klenbou. Pro doplnění kompozice bude nad střední okno umístěn Kronwerk s vestavěným Zimbelsternem. Hrací stůl bude vestavěn do postamentu tak, že varhaník bude sedět zády k oltáři. Vzhledem k akustickým poměrům baziliky je velmi důležité zachovat
toto navrhované členění strojů, díky kterému bude celkové vyznění varhan dostatečně plastické.

Zvukově je nástroj koncipován v duchu tradic klasické polyfonní hudby tak, aby vedle náročného liturgického využití byl schopen autenticky reprodukovat zejména díla Johanna Sebastiana Bacha a raných romantiků.

Kombinace různých materiálů pro výrobu píšťal vede k dosažení optimálního intonačního výsledku u jednotlivých hlasů.

Veškeré práce budou provedeny v nejvyšší možné kvalitě, odpovídající významu místa. Nástroj bude stavět varhanářská dílna Vladimíra Šlajcha z Borovan.

Rejstříkové dispozice:

Hlavní stroj, HW (C - f´´´)
Principal 8´ anglický cín, v prospektu
Octava 4´ cín
Quinta 3´ cín
Superoctava 2´ cín
Quinta 1 1/3´ cín
Mixtura 3 fach cín
Cimbal 3 fach cín
Bifara 8´ cín, od c´
Copl 8´ cín, kryt
Flétna špičatá 4´ cín
Nassat 3´ cín, kónický
Trompeta 8´ jazyk

Positiv (C - f´´´)
Copula major 8´ dřevo, krytá
Flauta minor 4´ dřevo, otevřená
Principal 2´ anglický cín, v prospektu
Flauta 2´ cín, krytá
Sesquialtera 2 fach cín
Sedecima 1´ cín
Vox Humana 8´ jazyk

Spodní stroj, UW (C - f´´´)
Gamba 8´ cín, C-H dřevo
Portunal 8´ dřevo, C-H krytý, dále otevřený
Fugara 4´ cín
Principal 4´ cín
Mixtura 3 fach cín
Hoboj 8´ jazyk

Pedál (C - f´)
Subbas 16´ dřevo, krytý
Octavbas 8´ dřevo, otevřený
Superoctavbas 4´ cín, v prospektu
Kornetbas 3´ 2 fach cín
Posaunbas 16´ jazyk

Zimbelstern: osm zvonků c5-h5
Spojky: HW-UW přetahováním manuálů, Ped-HW, Ped-UW
Ladění: a´= 440 Hz při 18 °C, ladící temperatura nerovnoměrná
Materiál skříně: borovice
Povrchová úprava: voskování, řezby polychromované a zlacené
Záruka: doživotní

Náklady na stavbu velkých varhan (včetně všech přidružených zednických, elektroinstalačních a truhlářských prací) budou cca 15.000.000,- Kč, z toho cena samotného nástroje je 13.852.735,- Kč (včetně DPH).

Z dosud získaných prostředků byly pro velké varhany již zakoupeny píšťaly čtyř jazykových rejstříků: Trompeta 8´, Hoboj 8´, Vox Humana 8´a Posaunbas 16´.

Leták o stavbě velkých varhan pro Svatou Horu ke stažení

Za dobrodince je sloužena každý pátek v 7.00 hodin mše svatá.

 

© 2003-2009, Oficiální­ webové stránky Svaté Hory, všechna práva vyhrazena.
Stránky vznikly za podpory grantového programu EU, SROP "Religiózní­ turistika na Svaté Hoře".
Grantový program EU, SROP - Religiózní­ turistika na Svaté Hoře
Kontakt: Ří­mskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí­ Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Pří­bram
tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Otevírací doba: Pondělí­ - sobota: 6:30 - 18:00, neděle: 6:30 - 17:00
Provozováno na redakčním systému Evolution Publishing (EP), produktu společnosti NGS.