Skip to main content

Varhany zbrusu nově naleštěné

Již za několik dní se prostorem svatohorské baziliky opět rozezní nově naladěné velké varhany. Zanedlouho poté vám první interpret, jímž bude rakouský varhaník Wolfgang Kogert, přinese první porci nedělní varhanní hudby v rámci již 7. ročníku cyklu Nedělních varhanních půlhodinek.

Po ukončení poslední etapy obnovy štukové výzdoby svatohorské baziliky, která byla rozložena do několika let,  bylo konstatováno, že v důsledku restaurátorských prací došlo ke značnému zaprášení velkých varhan a bylo přistoupeno k jejich čištění a následnému ladění. Čištění a regulace nástroje se ujal se varhanář Marek Vorlíček z Domažlic se svými spolupracovníky. Ladění vyčištěného nástroje pak provedl jeho stavitel varhanář Vladimír Šlajch ve spolupráci s emeritním pražským dómským varhaníkem Martinem Porubou. Současně proběhla oprava zlacení nástroje, které bylo v některých plochách setřeno již během jeho náročné instalace v roce 2018.

Kvůli úspoře financí bylo čištění i ladění varhan naplánováno ihned po ukončení restaurátorských prací a bylo pro ně využito přizpůsobené lešení z poslední etapy obnovy štuků. V následujících dnech bude demontováno lešení a bazilika se tak vrátí v novém lesku ke svému obvyklému životnímu rytmu.