Skip to main content

Cíle projektu Příbram Svatá Hora – vzorová obnova poutního areálu

Napsal(a) 1.5.201516 ledna, 2019Aktuálně

Hlavním cílem projektu je realizace vzorové obnovy a využití památkového objektu Svaté Hory prostřednictvím stavební a restaurátorské obnovy a revitalizace a její nové využití prostřednictvím rozšířených a nově vytvořených kulturních a vzdělávacích služeb.

Projekt je zaměřen na plné využití potenciálu kulturního dědictví poutního areálu Svatá Hora a maximální využití služeb tohoto objektu. Primárním cílem je technická rehabilitace národní kulturní památky – nejvýznamnějšího poutního místa Čech, jeho oživení – optimální využití a jeho plnohodnotné znovu zapojení do organismu města Příbram. Sekundárním cílem je zvýšit úroveň a dostupnost odborných služeb v oblasti péče o kulturní dědictví a rozšířit a zkvalitnit kulturní a vzdělávací služby a zlepšit jejich dostupnost prostřednictvím celoročního poskytování moderních kulturních a vzdělávacích služeb různým skupinám odborné i laické veřejnosti.

V neposlední řadě je cílem zvýšit atraktivitu Svaté Hory a celého regionu pro obyvatele, uživatele a klienty nabízených služeb i investory. Paralelním cílem je realizace vzorového projektu dokazujícího, že aktivní, uvážlivě volené, užívání historických objektů a promyšlené řízení je efektivní cestou k trvalé péči o památkově cenné prostředí a širší spektrum koordinovaných aktivit je nejúčinnější cestou k dlouhodobě udržitelnému a ekonomicky samostatnému životu historického areálu.