Skip to main content

Příběhy 20. století – Magdalena Toufarová

Napsal(a) 21.1.20195 února, 2019Aktuálně

«Utíkala jsem, padla k zemi a zase utíkala. A modlila se»

Dámy a pánové,

dovoluji si Vám oznámit, že na webu Paměti národa v rámci projektu Příběhy 20. století, a to na adrese  https://www.pametnaroda.cz/cs/node/8531 byl uveřejněn příběh paní Magdaleny Toufarové, rozené Lánské, narozené v červenci 1924 na Březových Horách. Za druhé světové války byla očitou svědkyní, ale i přímou účastnicí mnoha tragických událostí. Její rodina u sebe ubytovala po vydání protižidovských nařízení jednu příbramskou židovskou rodinu. Paní Toufarová byla studentkou příbramské reálky v době, kdy byl na sousedním gymnáziu zatčen jeho ředitel Josef Lukeš a student Antonín Stočes, kteří byli později popraveni. Otec a strýc paní Toufarové, kteří byli spolumajiteli tiskárny na Březových Horách,  byli zapojeni do příbramského protinacistického odboje a uvězněni, otec  zemřel v nacistickém vězení v Německu. Paní Toufarová byla totálně nasazena ve zbrojním průmyslu, pracovala také v bezprostřední blízkosti smutně proslulého koncentračního tábora Dora v Nordhausenu. Na konci války odtud utekla a podnikla strastiplnou cestu domů, která sama o sobě svědčí  o její velké statečnosti. Modlila se k Panně Marii Svatohorské, a přežila.

Jsem velmi ráda, že mě paní Magdalena Toufarová, která se těší neuvěřitelné duševní svěžesti, již předloni navštívila v archivu, aby mi postupně odvyprávěla celý svůj pohnutý osud. Přinesla mi také rodinné dokumenty a fotografie.

Jsem paní Toufarové také velmi vděčná, že po mém dlouhém přemlouvání nakonec svolila, abych s jejím příběhem oslovila odborníky z Paměti národa, kteří v říjnu 2018 přijeli do Příbrami a vyprávění paní Toufarové profesionálně zaznamenali.

Považuji za splněnou povinnost našeho archivu jako paměťové instituce, že její podmanivý příběh z let druhé světové války byl uveřejněn na celostátním internetovém portálu s velkou návštěvností, kde nezapadne a kde ho snadno najdou i čtenáři z našeho regionu. Prosím též o další šíření internetového odkazu.

Věra Smolová, Státní okresní archiv Příbram

Fotografie: zdroj: archiv pamětnice a natáčení PN