Skip to main content

Polibky když přijímáš, polykáš vždy leda jed

Napsal(a) 6.2.2019Aktuálně

Že by nás tato věta z renesančního památníku vybízela opomíjet lásku? Nikoli. Toto mravokárné doporučení, latinsky uvedené pod rytinou na jednom z listů památníku, upozorňovalo jeho mladého majitele na možná nebezpečí, číhající na něj během jeho cest po Evropě. A jak toto vyobrazení souvisí se Svatou Horou? Bude součástí druhé přednášky PhDr. Věry Smolové „Masopustní renesanční rozpustilost”, zaměřené na výchovu mladých šlechticů v renesanci a raném baroku. Přednáška se uskuteční ve středu 13. února od 17.30 hodin v refektáři svatohorské rezidence.

Krátká audiopozvánka: