Skip to main content

Palladium není jen obchodní dům…

Napsal(a) 11.3.2019Aktuálně

Jaká výročí, která stojí za připomenutí, si letos připomínáme?

Povýšení Příbrami Rudolfem II. mezi královská horní města roku 1579, vydání Rudolfova Majestátu na náboženskou svobodu a prohlášení staroboleslavské madony ochranným Palladiem země české roku 1609, postavení Malé Svaté Hory roku 1809 v souvislosti s obnovou svatohorských poutí… K těmto bodům z doby vlády Rudolfa II., ale nejen k nim se zaměří další z přednášek PhDr. Věry Smolové ve svatohorském refektáři již tuto středu v 17.30 hodin.