Skip to main content

Postní duchovní obnova s koncertem

Napsal(a) 14.3.201922 března, 2019Aktuálně

Přijměte pozvání na duchovní obnovu, kterou ve svatohorské bazilice v sobotu 30. března 2019 povede redemptorista P. Petr Beneš. 

Obnova bude zahájena v 9.00 hodin duchovním slovem s následnou kající pobožností. Poté bude možné přijmout svátost smíření. V 11.00 hodin bude slavena mše svatá, celá duchovní obnova pak bude zakončena krátkým koncertem duchovní hudby v podání varhanice Michaely Káčerkové a zpěvačky Kateřiny Falcníkové ve 12.00 hodin.

Výše uvedný program je aktuální a je změnou oproti pořadu původně uvedenému v Kalendáři akcí. Mše svatá v 9.00 hodin se v den konání Postní duchovní obnovy nebude konat. Plakátek obnovy můžete stáhnout zde a plakátek koncertu zde.