Skip to main content

Proběhla prezentace Svaté Hory

Napsal(a) 7.4.20199 dubna, 2019Aktuálně

Ve dnech 25. a 29. 3. 2019 proběhly v dopoledních hodinách prezentace Svaté Hory. Pozvali jsme organizace z blízkého okolí a také místní školy a školky. Představili jsme Svatou Horu jako místo nejen historické a kulturní, ale také nové možnostmi využití dalších prostor po zrekonstruování v roce 2015. 

Z oslovených škol a organizací se zúčastnilo přes 40 osob. Společné setkání jsme zahájili malým občerstvením v refektáři kláštera, nabídli jsme různé materiály, pracovní listy a vysvětlili rozličné druhy možné spolupráce a možnosti prohlídek poutního areálu. Dále jsme pokračovali prohlídkou přístupných prostor.

Věříme, že se všem líbilo a těšíme se na  další spolupráci.