Skip to main content

Velikonoční přání

Napsal(a) 18.4.2019Aktuálně

„Máme přímluvce u Otce: Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a ne jen za naše, ale i za hříchy celého světa“ (1 Jan 2, 1b – 2)

Přeji Vám, aby Bůh naplnil Vaše srdce Velikonoční radostí z Kristova zmrtvýchvstání.

 

Svatá Hora 2019                                

P. Mgr. David Horáček