Skip to main content

Hudební reportáž z liturgie Zeleného čtvrtku

Napsal(a) 19.4.2019Aktuálně

Při liturgii Zeleného čtvrtku, kterou ve svatohorské bazilice předsedal P. Kryzstof Strzelczyk, zněla v podání rozšířeného Svatohorského chrámového sboru hudba komponovaná přímo pro tuto liturgii regenschorim Pavlem Šmolíkem. Přinášíme vám její krátkou ochutnávku, kterou naleznete zde. Kompletní nahrávku hudby při této liturgii, ale též pašijí, provedených v premiéře o letošní Květné neděli, naleznete na webových stránkách Svatohorského chrámového sboru zde.