Skip to main content

Nová sezóna Nedělních varhanních půlhodinek odstartuje již tuto neděli

Napsal(a) 2.5.2019Aktuálně

Daší ročník koncertního cyklu Nedělních varhanních půlhdinek, které nabídnou posluchačům letos 23 třicetiminutových koncertů, odstartuje tuto neděli 5. května ve 14.00 hodin koncertem P. Mgr. Mag. Christiana Martina Pšeničky, Dipl. um., O.Praem, vicerektora arcibikupského semináře v Praze.

P. Ch. M. Pšenička pochází z jihočeského Milevska. Narodil se 19. 4. 1979 rodičům Janě a Miroslavovi, má staršího bratra Miroslava. V rodině mu byla dána do vínku víra a hudba – první hudební vzdělání na LŠU – obor klavír, tuba. Po studiích na konzervatoři v Českých Budějovicích – varhany, chrámová hudba – vstoupil v roce 1999 do premonstrátského kláštera na Strahově. Zde v roce 2004 složil slavné sliby a 2005 přijal kněžské svěcení. V době formace a studií jeho život nadále protkávala hudba – především gregoriánský chorál. Vedle studia teologie v Praze na KTF UK absolvoval na Univerzitě Mozarteum v rakouském Salzburgu obor Kirchenmusik. Jako farní vikář působil v Jihlavě a ve farnosti u sv. Ludmily v Praze. Pedagogicky působil na ZUŠ Veselá škola a na Arcibiskupském Gymnáziu, zde také jako školní kaplan. Rád se věnuje sborovému zpívání – vedl Svatoludmilskou scholu a komorní sbor Iuventus v Jihlavě. Spolupracuje při vzdělávání liturgických hudebníků – kurzy pro amatérské varhaníky při biskupstvích v Plzni a v Praze. Vede seminář Liturgické hudby a zpěvu na KTF UK. (zdroj:http://www.seminar-praha.cz)

 Na další koncety se můžete těšit každou další nedělido počátku října letošního roku.